Σπύρος Ξανθόπουλος
Η ικανότητά μας να ξεμαθαίνουμε και να ξαναμαθαίνουμε, προσδιορίζει την προσπάθειά μας να σας υποστηρίζουμε καλύτερα, έξυπνα και άμεσα, μέσα σε έναν απρόβλεπτο και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σπύρος Ξανθόπουλος

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος - Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Ισορροπώντας ανάμεσα σε μια απαιτητική τετραμελή οικογένεια, πάθος για τη θάλασσα και εθισμό στη σοκολάτα, διαχειρίζομαι τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕY, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Γραφείο Αθήνα, GR

Ο Σπύρος είναι Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και συγκεκριμένα στον τομέα Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Τραπεζικής, των Κεφαλαιαγορών και της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής. Είναι επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), υποστηρίζοντας όλες τις συστημικές τράπεζες σε θέματα που άπτονται των ΜΕΔ, στους τομείς των κανονιστικών ελέγχων, στρατηγικής, αναλύσεων, εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων, προϊόντων, κ.α.

Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και διδακτορικού διπλώματος στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων από το Imperial College του Λονδίνου. Ειδικότερα, έχει διατελέσει για 12 χρόνια Ερευνητής και Λέκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Χρηματοοικονομική Μηχανική και Διαχείριση Κινδύνων. Προηγουμένως εργάστηκε σε συμβουλευτική εταιρεία και ήταν υπεύθυνος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Πώς ο Σπύρος συμμετέχει στην δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

Υποστηρίζω τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στις προσπάθειές τους να βοηθήσουν τους πελάτες τους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, μέσω της βιώσιμης αναδιάρθρωσης των οφειλόμενων υποχρεώσεών τους.

Επίσης, υποστηρίζω τους πελάτες μας στη μείωση του λειτουργικού κόστους τους, την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και να εργαστούν καλύτερα και πιο έξυπνα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων, επιτυγχάνοντας, συγχρόνως, συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επικοινωνήστε με τον Σπύρο