3 λεπτά 2 Οκτ 2019

Από πού ξεκινάς όταν θες να αλλάξεις τον κόσμο;

Από EY Global

Multidisciplinary professional services organization

3 λεπτά 2 Οκτ 2019

Οι μεγάλες αλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν από κάτι μικρό. Ανακαλύψτε με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο, θέτοντας καλύτερες ερωτήσεις.

Ο κόσμος σήμερα αλλάζει ραγδαία. Από την τεχνολογική πρόοδο έως τον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού, η κοινωνία πορεύεται προς μια νέα κατεύθυνση. Όμως, με τα πάντα γύρω μας να κινούνται τόσο γρήγορα, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι κατευθυνόμαστε προς έναν κόσμο που αλλάζει προς το καλύτερο;

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά και κινδύνους. Πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε και να προστατεύσουμε την επόμενη γενιά, αντί να τις αφήσουμε να ενισχύσουν τις υπάρχουσες προκαταλήψεις;

Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται από τη Συμφωνία του Παρισίου , θα μπορούσε μία αποδοτικότερη εφοδιαστική αλυσίδα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ρύπανσης; Παράλληλα, μπορεί η βιώσιμη ενέργεια να αποτελέσει καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομιών σε όλον τον κόσμο;

Η αύξηση του αριθμού των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζει, επίσης, την αυξανόμενη απαίτηση για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων αναγκών του πλανήτη μας. Όμως, αυτοί οι οργανισμοί, συχνά δε διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Θα μπορούσαν οι επιχειρηματικές δεξιότητες να τους βοηθήσουν να μετασχηματίσουν τις κοινότητές μας; Επιπρόσθετα, μπορούν οι πολύμορφες κοινωνίες μας να συμβάλουν έμπρακτα στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων;

Στην EY, πιστεύουμε ότι νέες ερωτήσεις, όπως αυτές, οι οποίες δίνουν τροφή για σκέψη σχετικά με μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις του εργασιακού κόσμου, μπορούν να έχουν απροσδόκητες απαντήσεις, που, με τη σειρά τους, θα βοηθήσουν στην επίλυση ορισμένων από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις.

Συμμετάσχετε κι εσείς στη δημιουργία ενός #BetterWorkingWorld.
 

Περίληψη

Ανακαλύψτε με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο, θέτοντας καλύτερες ερωτήσεις.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από EY Global

Multidisciplinary professional services organization

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)