5 λεπτά 17 Ιουλ 2017
Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο - Φωτογραφία

Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο

Από Γιάννης Πιέρρος

Εταίρος, EY Ελλάδος, Επικεφαλής Τομέα Προηγμένης Βιομηχανίας (Υπηρεσίες Διασφάλισης) και Τομέα Αυτοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς και λύσεων στους Τομείς Προηγμένης Βιομηχανίας και Αυτοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών της EY. Απολαμβάνει την ταχυπλοΐα στα κύματα του Αιγαίου.

5 λεπτά 17 Ιουλ 2017

Επιπλέον υλικό

  • Eπανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο

  • Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο - Σύντομη εκδοχή

H ελληνική ναυτιλία αποτελεί τον πιο εξωστρεφή κλάδο της εθνικής οικονομίας και μια σημαντική πηγή εισοδήματος, πλούτου και κύρους για τη χώρα. Σε ένα δυσμενές, συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο αβεβαιότητα διεθνές περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να επενδύει και να επεκτείνει την παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη, ως ηγετική δύναμη του κλάδου.

Στη μελέτη μας, «Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο», εξετάζουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και διερευνούμε πώς ο ρόλος αυτός μπορεί να ενισχυθεί, εν όψει του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού και της μετατόπισης των παγκόσμιων εμπορικών ροών από τη Δύση προς την Ανατολή.

Η Ελλάδα χρειάζεται κάτι περισσότερο από έναν ισχυρό εμπορικό στόλο, ώστε να κατοχυρώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο και να επανατοποθετηθεί, με αξιώσεις, ως μία από τις ναυτιλιακές πρωτεύουσες του κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη της EY αναλύει τους παράγοντες που καθιστούν μια χώρα ελκυστική ως ναυτιλιακό κέντρο, ενώ εξετάζονται σχετικές δράσεις που οφείλουν να αναληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Περιλαμβάνει, επίσης, μία ακαδημαϊκή ανάλυση της δομής των ναυτιλιακών πλεγμάτων (clusters) του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και μία λεπτομερή ανάλυση των μεγεθών και χαρακτηριστικών του ελληνικού στόλου. Παράλληλα, αποτυπώνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τόσο της ελληνικής σημαίας, όσο και της Ελλάδας ως βάσης λειτουργιών διαχείρισης στόλου, μέσα από έρευνα που καταγράφει τις απόψεις εκπροσώπων ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Η έρευνα καταλήγει σε μια σειρά από συμπεράσματα και προτάσεις στρατηγικών μέτρων και πολιτικών παρεμβάσεων σε τέσσερις βασικούς τομείς, με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών της Ελλάδας, στην προσπάθειά της να καθιερωθεί ως ένα σημαντικό παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο.

Σήμερα, το ζήτημα της εξωστρέφειας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία, στην πορεία της προς την επίτευξη υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος της συνεισφοράς μας στην αναζήτηση δράσεων και ενεργειών, με στόχο τη μετατροπή των σύγχρονων και ποικίλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, σε πιθανές ευκαιρίες, τόσο για την ελληνική ναυτιλία, όσο και για την Ελλάδα ευρύτερα.

Επιπλέον υλικό

  • Κατεβάστε την πλήρη έκδοση της έρευνας

Περίληψη

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο αβεβαιότητα διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από έναν ισχυρό εμπορικό στόλο, ώστε να κατοχυρώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο. Θα χρειαστεί να εκμεταλλευτεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, για να μπορέσει να διαχειριστεί με επιτυχία τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει παγκοσμίως ο κλάδος της ναυτιλίας σήμερα, και για να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες, αύριο και μετέπειτα.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Γιάννης Πιέρρος

Εταίρος, EY Ελλάδος, Επικεφαλής Τομέα Προηγμένης Βιομηχανίας (Υπηρεσίες Διασφάλισης) και Τομέα Αυτοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς και λύσεων στους Τομείς Προηγμένης Βιομηχανίας και Αυτοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών της EY. Απολαμβάνει την ταχυπλοΐα στα κύματα του Αιγαίου.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)