COVID-19: Έκτακτα φορολογικά μέτρα

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

20 Μαρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Για την αντιμετώπιση της τρέχουσας εξαιρετικά πρωτόγνωρης κατάστασης λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 (κορονοϊού) ενόψει και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη σε θέσπιση – μεταξύ άλλων – και φορολογικών μέτρων.

Τα μέτρα, μέχρι στιγμής, συνίστανται στα εξής:

A. ΠΝΠ 11.03.2020

Αναστολή ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών για τις επιχειρήσεις

► Αναστέλλεται η καταβολή ΦΠΑ και η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις, χωρίς την επιβολή τόκων ή προσαυξήσεων καθ’ όλο το διάστημα αναστολής.

► Αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τις πληγείσες επιχειρήσεις, χωρίς την επιβολή τόκων ή προσαυξήσεων καθ’ όλο το διάστημα αναστολής

.► Με Υπουργικές Αποφάσεις θα καθοριστούν οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα αναστολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Β. Ανακοινώσεις Υπουργείου Οικονομικών (18.03.2020)

Εν αναμονή των Υπουργικών Αποφάσεων, στις 18.03.2020 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι:

► Tα μέτρα αναστολής της καταβολής φόρων θα αφορούν τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία.

 Ήδη, με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε σήμερα (20.03.2020) η λίστα με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται. Τα έκτακτα μέτρα θα αφορούν τις επιχειρήσεις των οποίων ο Κύριος ΚΑΔ περιλαμβάνεται στη λίστα. Η λίστα είναι δυναμική και υπόκειται σε μεταβολές.

► Τα μέτρα αφορούν τον μήνα Μάρτιο με ενδεχόμενο παράτασης της εφαρμογής τους.

► Η αναστολή καταβολής φόρων και εισφορών θα διαρκέσει για 4 μήνες.

► Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής καταβολής φόρων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις.

Με την ίδια ανακοίνωση (18.03.2020), το Υπουργείο Οικονομικών εξήγγειλε τα εξής:

1.      Αναστολή καταβολής φόρων για αυτοαπασχολούμενους / ατομικές επιχειρήσεις

► Αναστέλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις των πληγέντων αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων που είναι πληρωτέες το μήνα Μάρτιο, για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

2. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον COVID-19

► Μειώνεται στο 6% (από 24%,) ο ΦΠΑ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2020 σε προϊόντα όπως τα εξής:

• μάσκες και γάντια

• αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα,

• σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή,

• αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών.

3. Ακίνητα / μισθώματα

► Θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού τους ακινήτου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, εφόσον έχει διακοπεί υποχρεωτικά η δραστηριότητά τους.

► Θα καταβάλλεται από τους εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας τους το 60% του ενοικίου τους για την πρώτη κατοικία.

► Αναστέλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των πιο πάνω ακινήτων για 4 μήνες.

► Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα ισχύσουν από το επόμενο έτος ενώ ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί για το 2020 με τον ίδιο τρόπο όπως και σήμερα. 

4. Επιστροφή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

► Η Φορολογική Διοίκηση προχωρά σε άμεση επιστροφή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορολογούμενους μέχρι €30.000. 

5. Xρηματοδότηση των επιχειρήσεων

► Εξετάζεται η υλοποίηση διευρυμένου πλαισίου χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις.

► Η χορήγηση χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη:

• Τη μείωση του τζίρου

• Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων

• Τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

► Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων  κεφαλαίου (χρεωλύσια)  που οφείλονται στις ελληνικές τράπεζες μέχρι τουλάχιστον τις 30.09.2020, για τις πληγείσες επιχειρήσεις. Οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Γ. Νόμος 4675/2020 - Μέτρα ΦΠΑ για την αιθυλική αλκοόλη

► Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου απαλλάσσονται από ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της επιχείρησης.

Δ. Ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης

► Θεσμοθετείται ειδικό επενδυτικό ταμείο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας και άλλων ευάλωτων κλάδων οικονομίας. 

► Εξετάζεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης και επενδύσεων από χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

► Ανακοινώθηκε η προετοιμασία Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή φορολογικών κινήτρων.

Θέματα που προκύπτουν στην αγορά από την εξαιρετική κατάσταση λόγω του COVID-19

► Ζήτημα τίθεται ως προς τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που πλήττονται και για τις οποίες θα ισχύσουν τα φορολογικά μέτρα, δεδομένου ότι, αναπόφευκτα, πλήττονται όλες οι επιχειρήσεις της χώρας.

► Δεν είναι σαφές ακόμη ποιους φόρους θα καταλαμβάνει η  αναστολή καταβολής φόρων και βεβαιωμένων οφειλών και ειδικότερα αν θα καταλαμβάνει όλες τις κατηγορίες φόρων, π.χ. παρακρατούμενους φόρους (συμπεριλαμβανομένου ΦΜΥ), χαρτόσημο, φόρους κληρονομιών, δωρεών.

► Θα μπορούσε να εξεταστεί, προς διευκόλυνση των φορολογούμενων, η πρόβλεψη ενός προγράμματος δόσεων για την καταβολή φόρων μετά τη χρονική περίοδο (τετράμηνης) αναστολής.

► Θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των παρατάσεων υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (όπως π.χ. η αλλαγή ΚΑΔ), δεδομένου ότι οι Δ.Ο.Υ. δεν λειτουργούν πλήρως.

► Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να χορηγηθεί αναστολή προθεσμιών για υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

► Επίσης, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις συνδράμουν με δωρεές το σύστημα υγείας, απαιτείται να εισαχθεί ρητή πρόβλεψη για την έκπτωση του ΦΠΑ των αγαθών που δωρίζονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

► Σε δεύτερο χρόνο, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι γενικές διατάξεις περί αναγνώρισης ζημίας/έκπτωσης δαπάνης λόγω επισφαλειών και διαγραφών απαιτήσεων επαρκούν για τις εξαιρετικές συνθήκες που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην αγορά

 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

Στέφανο Μήτσιο Επικεφαλής Φορολογικού τμήματος, EY Ελλάδος Τηλ: +30 210 2886 363 email: stefanos.mitsios@gr.ey.com

Κωνσταντίνα Γαλλή Associate Partner, ΕΥ Ελλάδος Τήλ. +30 210 2886 355 Email: konstantina.galli@gr.ey.com

Κωνσταντίνα Νικολάου Manager, EY Ελλάδος Tηλ: +30 210 2886 800 email: constantina.nicolaou@gr.ey.com