Covid-19 ΕΛΛΑΣ:Νέα μέτρα αντιμετώπισης ΠΝΠ 30.03.2020

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Απρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εκδόθηκε στις 30.03.2020 υιοθετούνται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής:

1.Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

• Για επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά, για μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών και για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, για τους οποίους ισχύει το μέτρο της αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30.03.2020 έως και τις 30.04.2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

• Εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

• Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020 και των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% (Α.1068/2020).

• Με Δελτίο Τύπου της 31.03.2020, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε τα εξής:

• Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί και είναι καταβλητέες από 30.03.2020 έως και 30.04.2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

• Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30.03.2020 έως 30.04.2020 σε δύο δόσεις και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Από τη διατύπωση της διάταξης της ΠΝΠ προκύπτει ότι με την εμπρόθεσμη καταβολή ΦΠΑ σε δόσεις θα μπορούσε να χορηγηθεί η έκπτωση 25%. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η ερμηνεία που υιοθετείται με βάση το Δελτίο Τύπου. Επίσης, η περιορισμένη εφαρμογή της έκπτωσης του 25% δεν φαίνεται να αποτελεί κίνητρο για την πληθώρα των επιχειρήσεων για την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών τους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, έναντι του μέτρου της αναστολής καταβολής των υποχρεώσεών τους.

2. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

• Αναστέλλονται από 30.03.2020 μέχρι 31.05.2020 οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων από επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία κάθε αξιογράφου.

• Η ανωτέρω αναστολή ισχύει και για επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ θα συμπεριληφθούν στις Υπουργικές Αποφάσεις περί πληττόμενων επιχειρήσεων εντός Απριλίου.

• Τα αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά και παρεμφερή ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα εντός τριών εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της ΠΝΠ (30.03.2020) ή από τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, κατά περίπτωση.

3.. Δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων στις πληττόμενες επιχειρήσεις ατομικά

• Επιχειρήσεις που κατέχουν αξιόγραφα κατά την 30.03.2020 και δεν ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της ΠΝΠ της 11.03.2020 από 01.04.2020 και μετά, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο από το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ.

• Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας COVID-19, όπως αυτές θα οριστούν βάσει ΚΑΔ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Έκτακτη κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

• Προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

• Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

• Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

• Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα καθοριστούν οι όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες χορήγησης της ενίσχυσης.

5. Παράταση και αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) που σχετίζονται με φορολογικούς ελέγχους

• Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων αναστέλλεται έως τις 30.04.2020.

• Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 46 παρ. 5 και 6 Ν. 4174/2013) αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της αναστολής των δικαστηρίων.

• Η προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31.05.2020.Η αναστολή αυτή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11.03.2020.

• Οι προθεσμίες σχετικά με τη χορήγηση πληροφοριών, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31.05.2020. Η αναστολή αυτή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11.03.2020.

• Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής (άρθρο 63 Ν. 4174/2013) που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11.03.2020 έως και την 31.05.2020 αναστέλλονται για 60 ημέρες.

• Οι προθεσμίες εξέτασης της αίτησης αναστολής και της ενδικοφανούς προσφυγής από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20.03.2020 έως 31.05.2020, εφόσον έως τις 20.03.2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, παρατείνονται για 60 ημέρες.

• Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από τις 30.03.2020 έως και την 31.05.2020 παρατείνονται έως την 31.07.2020.

6. Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

• Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εταιρειών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3556/2007) για τη χρήση που λήγει την 31.12.2019 παρατείνεται έως τις 30.06.2020.

7. Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

• Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4557/2018). Κατά το διάστημα αυτό, αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.