Man admiring city skyline at night from rooftop

Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών Ν. 5082/2024

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Μαρ 2024
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax alert

Επιπλέον υλικό

  • Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών Ν. 5082/2024

Με τον ν. 5082/2024 και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 38 επ. εισήχθησαν νέα μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια των καταναλωτικών αγαθών.

Μέσω των σχετικών διατάξεων, επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η διαφάνεια των τιμών των προβλεπόμενων καταναλωτικών προϊόντων, μέσω:

  • της απαγόρευσης, σε περίπτωση αύξησης της τιμής, οποιοσδήποτε προωθητικής ενέργειας κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για το οριζόμενο χρονικό διάστημα
  • της μείωσης της αρχικής τιμής, ήτοι της τιμής προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την οριζόμενη ημερομηνία
  • της υποχρέωσης, ειδικά για τα νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πώλησής τους σε καθαρές τιμές

Ειδικότερα:

Νέες ρυθμίσεις

  1. Από τη 10η Ιανουαρίου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161), δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.  Η σχετική ρύθμιση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
  2. Επιπλέον προβλέπεται ότι, για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θα εξειδικευθούν κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο μειώνουν την αρχική τιμή, ήτοι την τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την 1η Μαρτίου 2024. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ’ ελάχιστον με το τριάντα τοις εκατό (30%) του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
  3. Ειδικώς οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, ήτοι χωρίς να χορηγούν εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το τρία τοις εκατό (3%) επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των/της παραβάσεων των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κυρώσεις

Το πρόστιμο που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις/ εμπόρους για τις ως άνω παραβάσεις κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες €5.000 έως δύο εκατομμύρια €2.000.000, ενώ στους φορείς που αποκρύπτουν, παραποιούν ή δεν προσκομίζουν τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες €5.000 έως ένα εκατομμύριο €1.000.000.