ελεύθεροι επαγγελματίες Αύξηση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών

Αύξηση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών και αύξηση των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

10 Φεβ 2023
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Αύξηση ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών και αύξηση των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Με την υπ’ αριθμ. Y.A Δ.15/Δ’/9801/30/01/2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 01.01.2023 και εφεξής.

Οι μεταβολές έχουν ως εξής:

Αναπροσαρμογή του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών από 01.01.2023: Το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών αυξάνεται από το ποσό των € 6.500, στο ποσό των € 7.126,94. Για το καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (Π.Κ. 101 με ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών για τον εργαζόμενο 13,87% και 22,29% για τον εργοδότη), η ως άνω μεταβολή επί μηνιαίου μικτού μισθού ίσου ή ανώτερου του €7.126,94, συνεπάγεται επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση €227 (€87 για τον εργαζόμενο και €139 για τον εργοδότη).

Αύξηση εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2023 :

Από 01.01.2023, τα ποσά των  ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης και υγείας αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. αυξάνονται και διαμορφώνονται σε μηνιαία βάση επί 12μηνο, όπως αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ομοίως, από 01.01.2023, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου πρόνοιας και εφάπαξ, για όσους εκ των αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται σε αυτούς, αυξάνονται και διαμορφώνονται σε μηνιαία βάση επί 12μηνο, όπως αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα: