fines for labor law violations

Πρόστιμα Παραβίασης Εργατικής Νομοθεσίας - Νέα Κατηγοριοποίηση

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

31 Ιαν 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

H πρόσφατη υπ’ αριθμ. 60201/Δ.7.1422/31.12.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περιλαμβάνει νέα κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και νέα μέθοδο υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές των Εργασιακών Σχέσεων. Σημειώνουμε ότι από την δημοσίευση αυτής της απόφασης στο ΦΕΚ (31.12.2019) παύει να ισχύει η 29164/755/27.062019 Υπουργική Απόφαση αποκλειστικά ως προς το κεφάλαιο Α (παραρτήματα Ι και ΙΙ) που αφορούσε ομοίως στην κατηγοριοποίηση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και περιείχε μέθοδο υπολογισμού των επιβαλλόμενων σχετικών προστίμων. Το κεφάλαιο Β (παράρτημα ΙΙΙ) της 29164/755/27.062019 Υπουργικής Απόφασης το οποίο αφορά στην μέθοδο υπολογισμού προστίμου για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία παραμένει σε ισχύ.

Τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο έχουν ως εξής:

 1. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των προστίμων είναι: i) η σοβαρότητα της παράβασης, ii) ο αριθμός των εργαζομένων, iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, v) το μέγεθος της επιχείρησης, vi) το καθεστώς της απασχόλησης, vii) η υπαιτιότητα.
  Υπενθυμίζεται ότι η προισχύουσα Υπουργική Απόφαση προέβλεπε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονταν με τη συνεκτίμηση τεσσάρων βασικών μεταβλητών - κριτηρίων (i. η σοβαρότητα της παράβασης, ii. ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, iii. η υποτροπή της επιχείρησης iv. η παράβαση περί χρονικών ορίων, όταν ο θιγόμενος/-οι είναι εργαζόμενος/-οι με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας) και δύο (2) υπο-κριτηρίων (i. ο βαθμός συνεργασίας και ii. ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται).
  Ως εκ τούτου πλέον ο βαθμός συνεργασίας της ελεγχόμενης επιχείρησης δεν περιλαμβάνεται στις παραμέτρους που επηρεάζουν το ύψος του προστίμου σε περίπτωση παράβασης της εργατικής νομοθεσίας.
 2. Αναφορικά με το κριτήριο της σοβαρότητας της παράβασης, η Υπουργική Απόφαση εισάγει τη διάκριση μεταξύ γενικών παραβάσεων που αφορούν το σύνολο του προσωπικού για τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης και των ατομικών που αφορούν σε παραβάσεις που θίγουν ατομικά έναν εργαζόμενο.
  i. Οι γενικές παραβάσεις κατατάσσονται σε χαμηλής (με εύρος προστίμου από €300 έως €2.000), σημαντικής (με εύρος προστίμου από €500 έως €3.000) , υψηλής (με εύρος προστίμου από €1.000 έως € 4.000) και πολύ υψηλής σοβαρότητας (με εύρος προστίμου από € 1.800 έως € 8.000) και το πρόστιμο καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την σπουδαιότητα της παράβασης. Διευκρινίζεται ρητά ότι ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής στον ελεγχόμενο τόπο απασχόλησης. Για παράδειγμα, η παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας (πολύ υψηλή παράβαση) συνεπάγεται για μια επιχείρηση που απασχολεί 10 άτομα στον ελεγχόμενο τόπο απασχόλησης, πρόστιμο €1.800, ενώ για επιχείρηση που απασχολεί άνω των 251 ατόμων συνεπάγεται πρόστιμο €8.000.
  ii. Οι ατομικές παραβάσεις κατατάσσονται σε χαμηλής (με εύρος προστίμου από €300 έως €350 ανά θιγόμενο άτομο), σημαντικής (με εύρος προστίμου από €400 έως €750 ανά θιγόμενο άτομο), υψηλής (με εύρος προστίμου από €800 έως €950 ανά θιγόμενο άτομο) και πολύ υψηλής σοβαρότητας (με εύρος προστίμου από €1.000 έως €2.000 ανά θιγόμενο άτομο). Τέλος εισάγεται πρόστιμο ανά θιγόμενο άτομο από €2.000 έως €4.000 ειδικά για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και ειδικής προστασίας (ενδεικτικά εργαζόμενες υπό προστασία μητρότητας και συνδικαλιστικά στελέχη). Για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου επί του αριθμού των θιγόμενων εργαζομένων. Ως εκ τούτου σε αυτές τις περιπτώσεις ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση δεν επηρεάζει το ύψος του προστίμου. Για παράδειγμα, η μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ συνεπάγεται την επιβολή προστίμου €1,000 ανά εργαζόμενο.
 3. Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι για κάθε παράβαση ανεξάρτητα του ακολουθούμενου μεθόδου υπολογισμού, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων του άρθρου 24 παρ. 1Α του Ν.3996/2011, δηλαδή το ποσό των €50.000.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.