Ασφαλιστικές ρυθμίσεις ως προς τις διατακτικές σίτισης

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις ως προς τις διατακτικές σίτισης

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

27 Ιαν 2023
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Ασφαλιστικές ρυθμίσεις ως προς τις διατακτικές σίτισης

Με το άρθρο 43 του Ν.5006/2022, (ΦΕΚ Α' 239/22-12-2022), διευκρινίστηκαν οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι διατακτικές σίτισης που παρέχονται από τους εργοδότες στους εργαζομένους δεν συνιστούν εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

  • Το άρθρο 43 του Νόμου 5006/2022 τροποποίησε την παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού περί των παροχών σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων.
  • Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2023, οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, εφόσον:
    • χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,
    • η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και
    • ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.