myDATA - Πρόσφατες εξελίξεις

myDATA - Πρόσφατες εξελίξεις

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

3 Αυγ 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

 • Διαβίβαση παραλείψεων και αποκλίσεων δεδομένων
 • Τρόπος & χρόνος διαβίβασης
 • Διασύνδεση Φ.Η.Μ. με POS
 • Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δημοσιεύθηκαν:
 • η Απόφαση Α.1090/2022, με την οποία τροποποιήθηκε εκ νέου η Α.1138/2020, σχετικά με την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA,
 • δύο θεματικές ενότητες σχετικά με την παράλειψη και απόκλιση διαβίβασης δεδομένων για τα έτη 2021, καθώς και 2022 και εφεξής,
 • επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές (έκδοση 1.0.6 – Ιούνιος 2022) για τη διαβίβαση και λήψη δεδομένων για χρήστες συστημάτων ERP, καθώς και
 • η Απόφαση Α.1098/2022, με την οποία ορίστηκε η υποχρεωτική διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT/POS).

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι οριζόμενες αλλαγές, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν / παραμετροποιηθούν τα ERPs / εμπορικά - λογιστικά προγράμματα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάλυση και τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, προκειμένου να είναι εφικτή η διαβίβαση και αποδοχή των δεδομένων.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που εισάγονται με τις Αποφάσεις Α.1090/2022 και Α.1098/2022 και τα βασικότερα θέματα που ρυθμίζονται με τις νέες θεματικές ενότητες και τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν συνοπτικά τα εξής:

Α. Ποιος είναι ο τρόπος διαβίβασης των λιανικών συναλλαγών;

Όπως ορίστηκε με την απόφαση Α.1090/2022, η διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών βάσει του τρόπου έκδοσης των στοιχείων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Β. Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης της σύνοψης λιανικών και χονδρικών συναλλαγών;

Σε σχέση με τον χρόνο διαβίβασης της σύνοψης των λιανικών και χονδρικών συναλλαγών, η απόφαση Α.1090/2020 όρισε τα κατωτέρω:

Γ. Παραλείψεις και αποκλίσεις διαβίβασης στοιχείων

Στην περίπτωση που οι εκδότες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, ήτοι εξόδων τιμολόγησης (δαπάνες επιχείρησης βάσει τιμολογίων που εκδίδονται από προμηθευτές της, ημεδαπές επιχειρήσεις) και εσόδων αυτοτιμολόγησης (έσοδα επιχείρησης για τα οποία αυτοτιμολογείται ημεδαπή επιχείρηση πελάτης της), είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων («Παράλειψη Διαβίβασης»), είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση («Απόκλιση Διαβίβασης»), οι επιχειρήσεις ως λήπτες έχουν την υποχρέωση, να τα διαβιβάσουν στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ως εξής:

Γ.1. Ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περίπτωση παράλειψης διαβίβασης παραστατικών από τον εκδότη;

Σε περίπτωση παράλειψης διαβίβασης παραστατικών από τον εκδότη, απαιτείται η πραγματοποίηση της κατωτέρω αλληλουχίας ενεργειών:

Γ.2. Ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περίπτωση δεδομένων που διαβιβάστηκαν με απόκλιση;

Σε περίπτωση δεδομένων που διαβιβάστηκαν με απόκλιση από τον εκδότη, απαιτείται η πραγματοποίηση της κατωτέρω αλληλουχίας ενεργειών:

Γ.3. Ποιος είναι ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης παραλείψεων και αποκλίσεων δεδομένων;

Για το έτος 2021, τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβιβάζονται ως εξής:  

Από το έτος 2022 και εφεξής, τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβιβάζονται, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, ως εξής: 

Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης, ανά περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης, ανά αντισυμβαλλόμενο εκδότη, εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α. δεν υπερβαίνει ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου και ανά φορολογικό έτος, τα εκατό (100) ευρώ.

Γ.4. Μέσω ποιου «καναλιού» θα διαβιβάζονται τα δεδομένα παράλειψης και απόκλισης; 

Η διαβίβαση θα πραγματοποιείται είτε μέσω των προγραμμάτων ERP που διαθέτουν οι επιχειρήσεις είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης από τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια.

Δ. Ποιες είναι οι προθεσμίες που αφορούν στη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2021;

Σε ό,τι αφορά το έτος 2021, υφίστανται οι κατωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων υποχρεωτικών αλλά και προαιρετικών ενεργειών από τις επιχειρήσεις:

Ε. Πώς και πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης;

 • «Απώλεια διασύνδεσης»: Είναι η ανυπαίτια αδυναμία διαβίβασης των δεδομένων στον προβλεπόμενο χρόνο, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet, είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Χρόνος και τρόπος διαβίβασης: Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με τη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.
 • Λοιπές υποχρεώσεις: Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να αποδείξει την απώλεια διασύνδεσης με κάθε πρόσφορο μέσο και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας αυτής.

ΣΤ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης για το έτος 2022;

Σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούνται για τη χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρησης και εξαιρετικά για το έτος 2022 διευκρινίζεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, ενώ σε σχέση με το πλήθος των τιμολογίων θα λαμβάνεται υπόψη αυτό της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών (ΜΥΦ) έτους 2020.

Ζ. Ποια θεωρείται ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης δεδομένων;

Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. η ημερομηνία αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

Η. Με ποιον τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση κάθε Τύπου Παραστατικού;

 • Η ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού, τεκμηριώνεται από το αναγνωριστικό αυτού, με βάση:
  • τον Α.Φ.Μ. εκδότη
  • την ημερομηνία έκδοσης
  • τον Α/Α εγκατάστασης
  • τη σειρά παραστατικού
  • τον Α/Α παραστατικού
  • τον Τύπο Παραστατικού
 • Ειδικότερα στην περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης, αυτές περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ως επισημάνσεις στην ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού.

Θ. Ποια ζητήματα αντιμετωπίζονται στις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιεύθηκαν;

 • Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι στις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιεύθηκαν αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα:
  • διαβίβασης δεδομένων από τον λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης ή διαβίβασης δεδομένων με απόκλιση από τον εκδότη, καθώς και από τον εκδότη στην περίπτωση που συμφωνεί με την επισήμανση του λήπτη περί παράλειψης ή απόκλισης.
  • χρήσης αρνητικού προσήμου στις περιπτώσεις διαβίβασης με τύπο παραστατικού 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 και 17.6.
  • διαβίβασης παραστατικών με απαλλαγή Φ.Π.Α. βάσει άρθρου 24 περ. β' παρ.1 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Tax Free), βάσει άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. (OSS μη ενωσιακό καθεστώς), βάσει άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (OSS ενωσιακό καθεστώς) και βάσει άρθρου 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (IOSS).

Ι. Τι προβλέπεται σχετικά με την υποχρεωτική διασύνδεση μεταξύ Φ.Η.Μ. και EFT/POS τερματικών;

 • Με την Απόφαση Α.1098/2022, προβλέπεται ότι από την 01.01.2023 οι οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS), υποχρεούνται να προβούν σε διασύνδεση αυτών βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, ώστε να διασφαλιστεί η έκδοση των στοιχείων για συναλλαγές που πληρώνονται με κάρτα.
 • Τα EFT POS που θα εφαρμόσουν το ανωτέρω πρωτόκολλο, δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές (δηλαδή για πληρωμές με κάρτα), καθώς δεν θα είναι δυνατό να εισάγεται με πληκτρολόγηση το ποσό πληρωμής. Αντίθετα, θα επιτρέπεται να πραγματοποιούν αυτόνομα τις πιστωτικές συναλλαγές (δηλαδή επιστροφές ποσών σε κάρτα), οι οποίες θα τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά πωλήσεων, καθώς και η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο EFT POS.