tax greece etm data

Καθορισμός ανώτατου ορίου στα επιβαλλόμενα πρόστιμα του άρθρου 54Ε του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

23 Δεκ 2021
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax
Περιοχές Greece

Επιπλέον υλικό

  • Καθορισμός ανώτατου ορίου στα επιβαλλόμενα πρόστιμα του άρθρου 54Ε του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Με τα άρθρα 90 και 91 του Ν. 4864/2021 τροποποιούνται τα άρθρα 54Ε και 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, «ΚΦΔ») καθορίζοντας ανώτατα όρια στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εισάγοντας μία εξαίρεση στην εφαρμογή των ανώτατων αυτών ορίων. Ειδικότερα:

Μη τήρηση λογιστικών αρχείων

• Στο άρθρο 54Ε του ΚΦΔ, ορίζεται πλέον ανώτατο όριο προστίμου για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων). 

• To επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. 

• Η εφαρμογή του ανώτατου ορίου στα επιβαλλόμενα πρόστιμα του άρθρου 54Ε ισχύει για την περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών. 

Μη διαφύλαξη Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

• Το ανώτατο όριο προστίμου εφαρμόζεται και στην περίπτωση που, κατά την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου του άρθρου 25, παρ.7 του ΚΦΔ, διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε, ύστερα από πρόσκληση, ΦΗΜ και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

• Mε την τροποποίηση του άρθρου 54Ε ορίσθηκε, ότι το αναλογούν πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εάν,πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου, έχει δηλωθεί απώλεια των ΦΗΜ. 

Παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ΦΗΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 54ΣΤ του ΚΦΔ, σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ΦΗΜ κατά οποιονδήποτε τρόπο, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ, επιβάλλεται το πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων του άρθρου 54Ε. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, σε αυτή την περίπτωση, ορίζεται εξαίρεση στην εφαρμογή του ανώτατου ορίου του επιβαλλόμενου προστίμου.

Τέλος, ορίζεται ότι η πράξη επιβολής του ως άνω προστίμου εκδίδεται πλέον κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 28 του ΚΦΔ και όχι εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης όπως αρχικά προβλεπόταν.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ΚΦΔ καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Σχετικά με την EY 

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορείνα αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com 

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν την οικοδομήσετε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας  υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 50.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοί μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές επιχειρηματικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας με συνέπεια και ακλόνητη δέσμευση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.