Αναστολή επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης Νόμος 4738/2020

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

4 Δεκ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Επιπλέον υλικό

  • Αναστολή επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης Νόμος 4738/2020 (pdf)

Με το Άρθρο 298 του Ν. 4738/2020 προστίθενται οι παρ. 49 και 50 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και εισάγεται αναστολή επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α  του Ν. 4172/2013 για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων φυσικών προσώπων ανά φορολογικό έτος. Ειδικότερα:

1. Για το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα από:  

• επιχειρηματική δραστηριότητα, 

• κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και εισόδημα από ακίνητα), 

• υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Επίσης, ορίζεται πως αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού εισοδήματος (τεκμήρια) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, η ως άνω απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής τέτοιος εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού. 

2. Για το φορολογικό έτος 2021, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης, ορίζεται πως αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (τεκμήρια), η ως άνω απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής τέτοιος εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού.

Πληροφορίες για την ΕΥ

 Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.