Man admiring city skyline at night from rooftop

Tο περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών Αποφ. 5186/2024/Υπ.Αν.

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

1 Μαρ 2024
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax alert

Επιπλέον υλικό

 • Tο περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών Αποφ. 5186/2024/Υπ.Αν.

Με την απόφαση 5186/23-01-2024 του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Ι. Πεδίο εφαρμογής

Τα πρότυπα καταστατικά αφορούν στους εξής νομικούς τύπους:

 1. Ομόρρυθμη Εταιρεία
 2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 3. Αστική Εταιρεία
 4. Κοινοπραξία
 5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
 6. Ανώνυμη Εταιρεία
 7. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 8. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 9. Ευρωπαϊκή Εταιρεία
 10. Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές
 11. Αστικός Συνεταιρισμός
 12. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας
 13. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών
 14. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
 15. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
 16. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 17. Συνεταιρισμός Εργαζομένων

ΙI. Ορισμοί

Το άρθρο 1 της απόφασης δίνει ορισμούς για του σκοπούς ερμηνείας της παρούσας απόφασης ως εξής:

α)  «Πρότυπο Καταστατικό»: το καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες της ίδιας νομικής μορφής.

β)  «Πρότυπο Καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο»: το πρότυπο καταστατικό της περ. α στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

γ)  «Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)»: Το φυσικό πρόσωπο ή η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έναρξη, τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης.

δ)  «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» (e-Υ.Μ.Σ.):
Η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι κάνουν ηλεκτρονική σύσταση και καταχώριση νεοσύστατης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

ΙΙΙ. Λοιπές διατάξεις

Η χρήση του πρότυπου καταστατικού όπως παρουσιά-ζεται στην εν λόγω απόφαση είναι υποχρεωτική για όλες τις νομικές μορφές του άρθρου 7 του ν. 4919/2022, ήτοι τις προαναφερόμενες μορφές εταιρειών, που συστήνονται με ιδιωτικό έγγραφο, εκτός και αν από ειδικότερες διατάξεις επιβάλλεται η χρήση συμβολαιο-γραφικού εγγράφου.

Το άρθρο 2 της απόφασης επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στην δεύτερη περίπτωση, η σύσταση ολοκληρώνεται μέσω της e-Υ.Μ.Σ., εφόσον προηγηθεί ηλεκτρονικά διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό τύπο.

Το άρθρο 3 καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο
των πρότυπων καταστατικών ενώ σε παράρτημα παρατίθενται κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση αυτών.

ΙV. Έναρξη ισχύος

Στο άρθρο 4 της απόφασης ορίζεται η 1η Μαρτίου 2024 ως έναρξη ισχύος της ενώ τα πρότυπα καταστατικά θα είναι διαθέσιμα για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e- ΥΜΣ) σταδιακά και συγκεκριμένα:

 1. Από την 1η Μαρτίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ανώνυμη Εταιρεία, την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, την Ετερόρρυθμη Εταιρεία και την Ομόρρυθμη Εταιρεία.
 2. Από την 1η Μαΐου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά
  με πρόσθετο περιεχόμενο για την Αστική Εταιρεία, την Κοινοπραξία, και την Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία.
 3. Από την 1η Ιουλίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Αστικό Συνεταιρισμό, την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας και την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών.
 4. Από την 1η Οκτωβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά
  με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων.
 5. Από την 1η Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά
  με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
  και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού.

Τέλος, σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ' αριθμ. 143197/2021
(Β' 6413) και 143324/2021 (Β'6460) αποφάσεις.

V. Συμπέρασμα

Η σύσταση εταιρειών ηλεκτρονικά, δυνατότητα που υπήρχε μόνο για ορισμένες μορφές εταιρειών όπως η ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ με χρήση πρότυπου καταστατικού και μόνο για την ΙΚΕ είτε με πρότυπο καταστατικό είτε με πρότυπο καταστατικό και πρόσθετο περιεχόμενο, κρίνεται ως θετικό βήμα προς την επίσπευση και απλοποίηση διαδικασιών σύστασης ποικίλων μορφών εταιρειών χωρίς την εμπλοκή συμβολαιογράφου και άλλων συχνά χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών ιδίως σε μία εποχή που δίνεται έμφαση στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.