Tax Alert

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του αγοραστή σε εγχώριες παραδόσεις κινητών, κονσολών, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών χωρίς χρέωση ΦΠΑ

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

4 Νοε 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Από 01.12.2019 τίθεται σε λειτουργία η «Υπηρεσία Άρθρου 39α» της ΑΑΔΕ για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή σε εγχώριες παραδόσεις των αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 39α παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ

  • Οι εγχώριες παραδόσεις κινητών τηλέφωνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών που πραγματοποιούνται από 1.8.2017 εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ από τον αγοραστή (μέσω του μηχανισμού της χρεοπίστωσης), υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.
  • Μέχρι σήμερα, για την έκδοση του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ, ο πωλητής υποχρεούται στην επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή ως πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, με την προσκόμιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου (ενδεικτικά, αντίγραφο των «στοιχείων μητρώου» του αγοραστή από το TAXISnet με ημερομηνία εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής).
  • Από 1.12.2019, η επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή θα γίνεται μέσω της «Υπηρεσίας Άρθρου 39α» της ΑΑΔΕ, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους πωλητές, τους αγοραστές καθώς και τα πρόσωπα που λειτουργούν εξ’ ονόματος των αγοραστών («εκπρόσωποι»).
  • Για την πρόσβαση στην «Υπηρεσία Άρθρου 39α» απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου προγράμματος (είτε αυτού που διατίθεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ είτε οποιουδήποτε άλλου προγράμματος επιλογής των συμβαλλομένων) και η δημιουργία ειδικών κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών του TAXISnet.
  • Οι αγοραστές, μέσω της «Υπηρεσίας Άρθρου 39α», θα διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτών και των εκπροσώπων τους, ενώ θα μπορούν να αρνηθούν μια συναλλαγή πώλησης μερικώς η ολικώς.
  • Οι πωλητές, μέσω της «Υπηρεσίας Άρθρου 39α», μπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και την ιδιότητα των αγοραστών και των εκπροσώπων αυτών καθώς και να καταχωρούν τις εν λόγω συναλλαγές πώλησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

ΕΥ | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.

Έμμεση Φορολογία

Οι έμμεσοι φόροι επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το δίκτυό μας με τους αφοσιωμένους επαγγελματίες έμμεσης φορολογίας, συνδυάζει την τεχνική γνώση με την κατανόηση του επιχειρηματικού κλάδου και την πρόσβαση σε τεχνολογικά εξελιγμένα εργαλεία και μεθοδολογίες. Εντοπίζουμε τομείς κινδύνου και βιώσιμες ευκαιρίες σχεδιασμού για τους έμμεσους φόρους κατά τη διάρκεια του κύκλου φορολογικής ζωής, βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις συμμόρφωσης και στους επιχειρηματικούς σας στόχους σε όλο τον κόσμο. Οι παγκοσμίως ολοκληρωμένες ομάδες μας σας παρέχουν την προοπτική και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους έμμεσους φόρους. Έτσι «κάνει τη διαφορά» η EY.