Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a României de a introduce facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile realizate între persoanele impozabile (B2B)

Contact local

Alex Milcev

27 iun. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Pe 23 iunie, Comisia Europeană a publicat propunerea de decizie de punere in aplicare a Consiliului de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva de TVA.

Sub rezerva adoptării de către Consiliul European a propunerii, România va putea să introducă facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile B2B începând chiar din 1 ianuarie 2024.

Pe data de 14 ianuarie 2022, România a solicitat autorizarea de a deroga de la articolele 178, 218 și 232 din Directiva de TVA. Ulterior, pe 30 septembrie 2022 România și-a modificat cererea inițială și a solicitat autorizare de a deroga doar de la articolele 218 și 232. De asemenea, România a amânat data implementării de la 1 iulie 2022 până la 1 ianuarie 2024.

Articolul 218 prevede ca statele membre să accepte ca facturi toate documentele și mesajele atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Articolul 232 prevede că utilizarea unei facturi electronice face obiectul acceptării de către destinatar. Ca atare, odată ce România obține o derogare de la articolele menționate mai sus, se doreste ca facturile electronice să fie comunicate prin sistemul RO e-factura, administrat de Ministerul Finantelor Publice, în timp ce emitentul nu va mai avea nevoie să obțină acordul destinatarului pentru a emite o factură în format electronic.

Derogarea este propusă pentru aplicare începând de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026 sau până la data la care statele membre urmează să aplice prevederile naționale privind ViDA, în funcție de data care survine mai întâi.

România poate să transmită Comisiei o cerere de prelungire a aplicării derogării după 31 Decembrie 2026.

Utilizarea sistemului RO e-Factura va rămâne opțională pentru companiile nestabilite in scopuri de TVA în România.

În termen de 30 de zile de la data adoptării de catre Consiliu a Deciziei de autorizare a României pentru facturarea electronică obligatorie, prin ordin ANAF se vor stabili categoriile de contribuabili care trec la facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile B2B și data de la care intervine această obligație.

Am dori să reamintim că sistemul RO e-Factura este în vigoare din Noiembrie 2021 și este obligatoriu pentru tranzacțiile B2G, tranzacții cu produse cu risc fiscal ridicat comercializate in relația B2B și în cazul facturilor emise pe baza voucherelor de vacanță.

Sistemul actual RO e-Factura va fi folosit ca bază pentru introducerea generalizată a facturii electronice.

Termenul de 1 ianuarie 2024 este în concordanță cu ceea ce a comunicat ANAF ca termen avut în vedere pentru introducerea facturării electronice obligatorii pentru tranzacțiile B2B.

Ca atare recomandăm companiilor să înceapă demersurile necesare pentru a fi pregătiți sa emită facturi electronice chiar începând cu 1 ianuarie 2024.

Echipa EY este pregătită să vă asiste în implementarea soluției e-factura dezvoltată de EY sau să vă ofere suport pe parcursul procesului de implementare. Va rugăm să consultați pliantul atașat pentru mai multe detalii despre cum echipa noastră vă poate ajuta.  

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus. 

Pregătit de către: Cristina Grigore, Senior Tax Consultant Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: Alex Milcev, Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică Georgiana Iancu, Lider al departamentului de Taxe Indirecte

Pregătit de către:
Oana Popescu, Manager, Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Lider al departamentului de Taxe Indirecte
  • Georgiana Constantin, Senior Manager Taxe Indirect
  • Andreea Mitroi, Manager, Taxe Indirecte
  • Oana Popescu, Manager, Taxe Indirecte