Legea nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Contact local

EY Romania

10 iul. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 20 iunie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 554 Legea nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Printre cele mai importante modificări ale Legii menționăm următoarele:

Ambalaje și deșeuri de ambalaje

  • Contribuția de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici/OIREP  se va plăti pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale stabilite şi cantităţile care intră în instalații de valorificare/reciclare față de “sunt efectiv valorificate” cum era până în prezent;
  • Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, salubrizare sau brokeraj şi raportează deșeuri pentru OIREP în SIATD constituie o garanţie în cuantum de 50 lei/tonă calculată în baza cantităţii de deşeuri de ambalaje raportate în anul precedent, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară.

Echipamente electrice și electronice – “EEE”

  • A scăzut cuantumul contribuției pentru EEE din categoria 3 (lămpi), de la 8 RON/kg la 4 RON/kg, iar pentru celelalte categorii de EEE-uri, de la 4 RON/kg la 2 RON/kg.

Contribuţia pentru economia circulară

Valoarea contribuţiei pentru economia circulară (lei/tonă)  se dublează începând cu 1 ianuarie 2024 de la 80 RON/tonă la 160 RON/tonă.

Aplicația informatică SIATD

  • Începând cu data de 1 august 2023, OIREP-urile  care gestionează anvelope uzate, baterii şi acumulatori portabili, precum şi echipamente electrice şi electronice sunt obligate să utilizeze aplicaţia SIATD, pe lângă ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus. 

Pregătit de către:

  • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte