Ordinul nr 1.994/880/1.181/4.594, publicat în Monitorul Oficial 1.112/11.12.2023 aprobă modelul, conținutul și modul de depunere al declarației 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Contact local

EY Romania

13 dec. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Modificările vizează:

  • aspecte ce țin de includerea categoriei de asigurat “Angajat care efectuează activități de dezvoltare a programelor pentru calculator”, conform modificărilor aduse Codului Fiscal prin Legea 296/2023;
  • aspecte ce țin de categoria de asigurat “Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor/ sectorul agricol și în industria alimentară”  confirm modificărilor aduse Codului Fiscal prin Legea 296/2023;  
  • adăugarea categoriei de asigurat „Persoane fizice care obțin venituri din activități casnice” conform prevederilor Legii nr. 111/2022 precum și a detaliilor referitoare la baza de calcul și a contribuțiilor sociale aferente veniturilor obținute din aceste activități; 
  • adăugarea unor noi tipuri de venituri impozabile și neimpozabile ce trebuie declarate.  

Modificările menționate se aplică veniturilor aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii, respectiv începând cu luna noiembrie 2023, cu data limită pentru declararea obligațiilor până la 21 decembrie 2023.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați site-ul Monitorului Oficial.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

  • Geanina Ciorâță - Senior Manager, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică, România & Moldova