Ultimele modificări legislative pe piața energiei. Impact negativ asupra traderilor

Contact local

EY Romania

8 sept. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Ordonanța de urgență nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 (OUG 27/2002), precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 864 din 1 septembrie 2022 (dată la care a intrat în vigoare).

Ordonanța reglementează un nou regim în ceea ce privește plafonarea prețurilor la energie electrică, cât și „taxa de solidaritate”, aplicabilă pe întreg lanțul de producție a energiei electrice și gazelor naturale. Astfel, traderii de energie electrică și gaze naturale plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, stabilită conform metodologiei prevăzute de OUG 27/2022 și care va fi calculată, declarată și plătită de vânzător lunar. Contribuția este datorată și în cazul vânzării de energie electrică la export sau în cazul livrării intracomunitare, iar aceasta se determină potrivit formulei prezentate în OUG 27/2022. Traderii nu vor mai putea înregistra profituri mai mari de 2%, excedentul fiind plătibil cu titlu de contribuție.

În vederea plății contribuției de solidaritate, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția de solidaritate direct sau să desemneze un reprezentant (domiciliat sau care are sediul în România și care răspunde în solidar cu nerezidentul pentru declararea și plata contribuției de solidaritate) pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin. Persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România sunt obligate să constituie o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral în cuantum de 1,000,000 Euro, echivalentul în lei.

O altă reglementare de impact asupra traderilor este aceea care obligă la raportarea către ANRE de către părțile contractante a contractelor bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.

De asemenea, o prevedere legală care ridică serioase probleme practice este aceea potrivit căreia vânzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi, în scopul vădit de a crește prețul, se sancționează de către ANRE, cu amendă de 5% din cifra de afaceri. Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei. Va fi nevoie de o atenție sporită a traderilor cu privire la operațiunile încheiate, având în vedere că legislația nu stabilește criterii care ar indica faptul că operațiune este făcută „în scopul vădit de a crește prețul”. Prin urmare, considerăm că ANRE ar trebui să aplice astfel de sancțiuni cu maximă precauție.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

 

Pregătit de:

  • Ioana Ilie – Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este:

  • Andrei Ștefanovici - Director, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL