Noutăți legislative privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Contact local

EY Romania

7 iul. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

În data de 27 iunie 2022 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 626 Ordinul nr. 1642 prin care se aduc modificări și completări ale Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță și în data de 28 iunie 2022 s-au publicat în Monitorul Oficial nr. 637 Ordinul nr. 1647 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri și Ordinul nr. 1736 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate.

Ordinul nr. 1642 prin care se aduc modificări și completări ale Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Printre cele mai importante modificări ale Ordinului, menționăm următoarele:

 • declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu se vor depune exclusiv online începând cu data de 01 iulie 2022;
 • solicitarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu se va realiza doar în formă electronică;
 • declarațiile rectificative se vor depune doar  în format electronic, însoțite de documente justificative semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată;      
 • reînnoirea certificatului calificat se va putea realiza cel mai devreme în ziua expirării valabilității acestuia și numai dacă noul certificat a fost emis de același furnizor de semnături digitale calificate de la care a fost achiziționat certificatul digital expirat.

Ordinul nr. 1647 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri

Printre cele mai importante prevederi ale Ordinului, menționăm următoarele:

 • importul/transferul oricăror tipuri sau cantități de deșeuri în România se va putea realiza numai către instalații de valorificare, astfel cum sunt definite în acest Ordin;
 • se interzice descărcarea deșeurilor în alte locuri față de destinația menționată în documentele ce însoțesc transportul;
 • transferul deșeurilor se va efectua numai după ce se certifică faptul că instalația de valorificare are capabilitățile tehnice în raport cu tipurile, categoriile, precum și cantitățile de deșeuri pentru care se planifică un transport, în conformitate cu actele de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului și cu declarațiile depuse în registrul R.O.A.F.M.

Ordinul nr. 1736 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate.

Printre cele mai importante prevederi ale Ordinului, menționăm următoarele:

 • operatorii economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate au următoarele obligații:
  • să se înregistreze în Registrul ROAFM înainte de efectuarea importurilor/ transferurilor de deșeuri intracomunitare;
  • să declare în Registrul ROAFM începând cu 1 iulie 2022 date referitoare la transferul de deșeuri.
 • ori de câte ori termenii și condițiile din cererea de înregistrare sau din documentele atașate cererii se modifică, operatorii economici sunt obligați să notifice AFM cu privire la acestea. 

Mai multe informații despre acest subiect se regăsesc în Buletinul fiscal EY din data de 25 martie 2022.

Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Vă reamintim că începând cu data de 1 martie 2022 constituie infracțiune reținerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă. În această categorie intră și contribuția de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, datorată Fondului pentru Mediu.

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră ?

Vă recomandăm să începeți cât mai repede demersurile pentru înregistrare în serviciul "Depunere declarații on-line" pentru a evita întârzierile în depunerea declarațiilor, să analizați impactul prevederilor din aceste ordine asupra activității dumneavoastră și să luați măsurile necesare în vederea asigurării conformării cu prevederile legale în timp util.

Specialiștii EY vă pot ajuta în procesul de înregistrare, sau chiar depunere a declarațiilor on-line către AFM.

 

Pregătit de:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte