O súťaži

EY Cyber Security Trophy je jedinečná súťaž, ktorú organizuje spoločnosť EY spoločne na Slovensku a v Čechách. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, odborníkov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu.

Dôvod je jednoduchý: Každoročne sa zvyšuje hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza okrem iného aj k úniku veľmi citlivých údajov spoločností.

EY chce prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy upozorniť na dôležitú úlohu kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu, a tým prispieť k väčšej bezpečnosti nielen vo virtuálnom prostredí.

37 %

respondentov uviedlo, že ich organizácia sa novým kybernetickým hrozbám, ktoré číhajú v kyberpriestore, prispôsobuje nedostatočne rýchlo

25 %

oslovených respondentov uviedlo, že majú iba limitovaný prístup k top manažmentu organizácie za účelom riešenia otázok týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti

50 %

respondentov uviedlo, že ich organizácia má ťažkosti pri zabezpečení dostatočnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s rýchlosťou inovácii

Zdroj: EY 2023 Global Cybersecurity Leadership Insights Study

Novinky

Tlačová správa: EY Cyber Security Trophy (EY ESO) je jedinečná súťaž organizovaná spoločnosťou EY v Slovenskej a Českej republike. Cieľom súťaže je oceniť spoločnosti, odborníkov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. 

Pravidlá

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

 • Právnická osoba (komerčný subjekt, subjekt verejnej správy) / fyzická osoba – pôsobiaca v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu v Česku a na Slovensku

Ako sa možno prihlásiť?

Proces výberu víťaza

 • Analýza prihlášok, posúdenie kvalitatívnych kritérií a relevantných KPIs a kvalitatívnych parametrov, posúdenie sily a výnimočnosti príbehu
 • Kontaktovanie nominovaných zo strany EY
 • Stretnutia poroty a komunikácia s nominovanými
 • Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií a celkového víťaza súťaže v aktuálnom ročníku

Harmonogram

 • Vyhlásenie súťaže
 • Prijímanie a posudzovanie nominácií
 • Komunikácia s nominovanými
 • Stretnutia s nominovanými
 • Výber víťazov jednotlivých kategórií
 • Pohovory s víťazmi

 

 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Kategórie

EY ESO Ethical Hacker

 • V rámci kategórie sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu zo strany nominovaného (fundamentálny prístup, príbeh, kultúra, odbornosť, zanietenie pre vec).
 • Medzi posudzované esenciálne zručnosti budú patriť počítačové zručnosti, sieťové zručnosti, znalosť operačných systémov (Windows, Linux), bezpečnostné koncepty a technológie (PKI, IDS, IPS, SSL) a scriptovacích jazykov (Powershell, Bash, Perl, JavaScript).
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

EY ESO Future Promise

 • V rámci kategórie sa budú posudzovať mladé talenty venujúce sa kybernetickej bezpečnosti (študenti, začínajúci jednotlivci, začínajúce firmy).
 • V rámci špeciálnej ceny budú posudzované všetky zručnosti uvedené v hlavných kategóriách.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 1.000 EUR a stáž v spoločnosti EY.

 

EY ESO Cyber Influencer

 • V rámci tejto kategórie hľadáme lídrov, propagátorov a vizionárov v odbore kybernetickej bezpečnosti. 
 • Do kategórii spadajú aj vedúci pracovníci v pozícii CISO, manažéri kybernetickej bezpečnosti či bezpečnostní administrátori, ktorí zastávajú úlohu cyber influencerov dovnútra svojej organizácie.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

Hlavná cena
EY Cyber Security Trophy

 • Hlavnú trofej aktuálneho ročníka získa jeden z víťazov v kategóriách EY ESO.
 • Hlavnou cenou je účasť na prestížnej svetovej konferencii, ktorá sa venuje téme kybernetickej bezpečnosti.

Porota

Jan Mikulecký
Peter Borák
Predseda poroty
EY SK
Partner oddelenia poradenstva
Jan Mikulecký
Jan Pich
Člen poroty
EY CZ
Cyber Senior Manager, Technology Consulting
Jan Mikulecký
Martin Orem
Člen poroty
Binary House
Víťaz prvého ročníka
Jan Mikulecký
Petr Jirásek
Člen poroty
Cyber Security & IT Adviser
CyberSecurity.CZ

 

Jan Mikulecký
Ivan Kotuliak
Člen poroty
FIIT STU
Dekan

Víťazi

Víťazi tretieho ročníka súťaže (2022)
Absolútny víťaz EY Cyber Security Trophy: Willi Lazarov
EY ESO Chief Information Security Officer: Irena Poncar
EY ESO DNA Born Ethical Hacker: Adam Žilla
EY ESO Cyber Security Space Innovation: Ahead-itec s.r.o.
EY ESO Cyber Security Future Promise: Willi Lazarov
Tlačovú správu nájdete TU.
EY ESO Fotogaléria

Fotogaléria

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)

Kontakt

Zakladateľ a organizátor súťaže

Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika
eyeso@sk.ey.com

EY Slovenská republika
EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Jan Mikulecký

Juraj Richter
Senior Manager,
Technology Consulting
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Mikulecký

Jan Pich
Senior Manager,
Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

            Partneri

 Mediálny partner