18 min. čítania 9. novembra 2022

The 11th wave of the global study explores the emerging priorities that will shape future consumption patterns.

Fotografia mladého muža, ktorý pripravuje rodinu pre viacčlennú rodinu

Future Consumer Index: Päť typov spotrebiteľov, ktoré by ste mali poznať

Autor: Kristina Rogers

EY Global Consumer Leader

Global leader for consumer industries. Marketing strategist. Worked in 20 countries. Harvard MBA. Photographer. Scuba diver. Canadian fiction reader. Mother of two.

18 min. čítania 9. novembra 2022

Jedenáste vydanie globálneho prieskumu sa zameriava na nové priority spotrebiteľov, ktoré určia budúce nákupné vzorce.

V skratke
 • Cenová dostupnosť dominuje novinovým titulkom po celom svete, mnoho spotrebiteľov sa však radšej riadi túžbou žiť udržateľný alebo zdravý život, prípadne zažiť obohacujúce zážitky.
 • Význam digitálnych technológií stále rastie, v súvislosti s nimi sa však rieši otázka dôveryhodnosti, nákladov a uprednostňovania fyzických kanálov.
 • Spotrebiteľské spoločnosti sa buď musia zamerať na všeobecný základ, v ktorom sa všetky skupiny stretávajú, alebo, naopak, vytvárať ponuky, produkty a služby pre typovo rôznych spotrebiteľov, ktorým chcú poskytnúť to najlepšie.

Spotrebitelia po celom svete sa vyrovnávajú s veľkým množstvom zmien. Zaujímavé je, že zatiaľ zostávajú pomerne odolní. Aj napriek tomu, že mnoho z nich má pocit, že hrozba pandémie covid-19 je konečne na ústupe, hneď za ňou číhajú ďalšie starosti, s ktorými musia zápasiť — vrátane rastúcej inflácie, energetickej krízy a konca historicky nízkych úrokových sadzieb.

Ľudia trpia finančnými ťažkosťami, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ešte prehĺbia. Napriek tomu cenová dostupnosť nie je pre všetkých alebo dokonca pre väčšinu spotrebiteľov rozhodujúcim faktorom. Výdaje a voľba životného štýlu totiž do značnej miery závisia aj od iných priorít.

Jedenáste vydanie globálneho prieskumu EY Future Consumer Index, ktorý sleduje náladu spotrebiteľov od marca 2020, ukazuje, že ľudia zostávajú, čo sa týka ich života v dlhodobom horizonte, optimistickejší. Vyhliadky do budúcnosti sa však časom vyvíjajú. Zatiaľ čo sa 74 % respondentov teší na to, až sa vrátia „do normálu“, ďalším 47 % sa, naopak, páči, ako sa niektoré aspekty ich života zmenili, a k svojmu predošlému spôsobu života spred dvoch rokov sa vrátiť nechcú. Napokon 54 % opýtaných tvrdí, že len za posledný rok sa ich hodnoty a pohľad na život zmenili.

Aby sme spoločnostiam pomohli pripraviť sa na príležitosti aj na výzvy, ktoré so sebou nesú meniace sa postoje ľudí, v každom vydaní nášho indexu sme spotrebiteľov sledovali a zatriedili sme ich do piatich spotrebiteľských skupín, ktorých veľkosť a relatívny význam sa v priebehu času neustále menili. Zatiaľ čo cenová dostupnosť bola pre mnohé z nich vždy prvoradá, priority v oblasti zdravia ustúpili dopytu po zážitkoch a vzrástol podiel spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú potreby planéty.

V tomto článku sa našich piatich skupín pýtame, čo je pre ne aktuálne dôležité. Firmy, samozrejme, musia reagovať na svet, ktorý existuje práve dnes, zároveň však musia tiež predvídať požiadavky a želania, ktoré prinesú budúce dni. Definície spotrebiteľských skupín:

  

Fotografia ženy, ktorá si konroluje účet za nákup v supermarkete
(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Spotrebiteľ „Cenová dostupnosť na prvom mieste“

Striedmosť ako životný štýl.

„Budem sa snažiť žiť v rámci svojich možností a rozpočtu. Budem sa snažiť nekupovať veci, ktoré naozaj nepotrebujem. Ak už niečo potrebujem, budem hľadať najvýhodnejšie ponuky. Nebude mi príliš záležať na tom, aké značky si kúpim; chcem len vedieť, že výrobok poskytuje to, čo potrebujem.“

Skupina spotrebiteľov „Cena na prvom mieste“ kladie veľký dôraz na náklady a cenu. Prevláda u nich pesimizmus, čo sa týka jednak ekonomických vyhliadok krajiny, v ktorej žijú, a jednak vyhliadok ich osobných financií. 40 % z nich očakáva, že o tri roky sa im bude žiť horšie, a len menšina z nich plánuje v budúcom roku dovolenku. Svoje výdaje zameriavajú na nevyhnutné produkty a 76 % necíti potrebu držať krok s najnovšími módnymi trendmi. 71 % nie je ochotných kupovať nové výrobky, ak môžu ešte opraviť to, čo už majú.

Šetrný prístup ovplyvňuje aj ďalšie správanie. Títo spotrebitelia kladú veľký dôraz na udržateľnosť, často však volia spôsoby, ktoré sú zároveň nákladovo efektívne – vlastnia napríklad opakovane použiteľné nákupné tašky alebo šetria energiou v domácnosti. Zdráhajú sa prijímať opatrenia, ktoré sú spojené s finančnými záväzkami, a 60 % z nich sa domnieva, že nákup udržateľných výrobkov stojí priveľa.

Ich nákupné zvyklosti sú skôr konzervatívne. Mnoho z nich dáva prednosť nákupom v obchode a 52 % nikdy nenakupovalo potraviny on-line. K zdieľaniu údajov prechovávajú nedôveru a väčšina z nich nie je vôbec ochotná zdieľať svoje osobné údaje, aj keby mali získať lacnejšie produkty. Vzhľadom na to, že sa zameriavajú na základné veci, majú menší záujem o digitálne technológie — 36 % z nich hodlá znížiť svoje výdaje za predplatné videostreamingu.

Počas sviatkov plánujú nakupovať užitočné darčeky a obmedziť výdaje za návštevy, výlety aj jedlo a nápoje.

Ako darček by ich potešili solárne panely, ktoré im môžu ušetriť peniaze a znížiť vplyv na životné prostredie.

 • Kde nájsť spotrebiteľov zo skupiny „Cenová dostupnosť na prvom mieste“

  V celosvetovom meradle 25 % spotrebiteľov predstavuje typ „Cenová dostupnosť na prvom mieste“, čo je popri skupine „Planéta na prvom mieste“ tá najväčšia. Táto skupina tvorí vysoký podiel spotrebiteľov na trhoch, ako sú Japonsko (41 %) a Fínsko (39 %). Menší podiel tvorí v USA (26 %) a najmenší v Nigérii (11 %), Číne (6 %) a Indii (4 %). Títo spotrebitelia zvyčajne patria do nižších príjmových skupín, strávili menej času vzdelávaním a žijú skôr v prímestských alebo vidieckych oblastiach než v mestách.

Tri spôsoby, ako na  spotrebiteľov, u ktorých je na prvom mieste cena

 • Racionalizujte portfóliá, SKU a kategórie, aby ste optimalizovali cenu a zjednodušili výber — rozšírte ponuku lacnejších alternatív v základných kategóriách pod vašou značkou (alebo v prípade maloobchodníkov rozšírte ponuku vlastných značiek).
 • Zamerajte sa na propagáciu cenových ponúk priamo na mieste predaja v obchode namiesto prostredníctvom zložitých digitálnych vernostných programov.
 • Inovujte a vzdelávajte sa v oblasti udržateľných výrobkov, ktoré môžu znížiť celkové náklady spotrebiteľov — napr. energeticky úsporná elektronika alebo pracie prostriedky vhodné pre nízku teplotu prania. Ponúkajte služby, ktoré predĺžia životnosť výrobkov, ako sú opravy a opätovný predaj.

  

Fotografia starých plastových fliaš využívaných v záhrade na ochranu stromčekov
(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Spotrebiteľ „Planéta na prvom mieste“

Udržateľné rozhodnutia pre lepšiu budúcnosť.

„Budem si viac uvedomovať, čo robím a aký to má dosah na svet. Budem vyhľadávať ďalších ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty ako ja, a budem kupovať značky, ktoré odrážajú to, čomu verím. Budem sa snažiť obmedziť plytvanie a znížiť svoju ekologickú stopu. Neprekáža mi, že mám menší výber toho, čo kupujem, ak to znamená, že robím správnu vec pre budúce generácie.“

Skupina spotrebiteľov „Planéta na prvom mieste“ sa síce obáva inflácie, ale menej než ostatné skupiny. Určujúca je pre ne udržateľnosť. Títo spotrebitelia sa, čo sa týka financií, príliš nestresujú, preto je menej pravdepodobné, že budú obmedzovať svoje výdaje — ak by to teda nerobili v rámci snahy žiť udržateľnejšie.

V mnohých ohľadoch menia spôsob života, aby bol udržateľnejší. Niektoré zmeny ich nič nestoja, napríklad odmietnutie plastového riadu, iné vyžadujú väčšie nasadenie, napríklad prechod na verejnú dopravu namiesto používania auta. Za udržateľnosť sú tiež ochotní viac zaplatiť — 58 % je ochotných za výrobky priplatiť, ak veria, že sú vyrobené udržateľnejším spôsobom. A 30 % preferuje celkovo menej nakupovať, a tak byť udržateľnejší.

Spotrebitelia zo skupiny „Planéta na prvom mieste“ sa cítia zodpovední za ovplyvňovanie správania ostatných ľudí a chcú mať viac informácií, ktoré by im pomohli pri vlastnom rozhodovaní pri nákupe.

Ich odhodlanie žiť udržateľne sa však nie vždy odráža aj v ich činoch. Mnohí z nich stále chcú držať krok s najnovšími módnymi alebo technickými trendmi. Je tiež pravdepodobné, že si častejšie, než je priemer, kupujú výrobky nie preto, že by ich potrebovali, ale preto, že sa vďaka nim cítia šťastní.

Sú digitálne zdatní a otvorení tomu, aby v budúcnosti pri nákupoch využívali digitálne kanály — 52 % si objednáva potraviny on-line. Majú tiež radi digitálne zážitky, ako je streamovanie videa. 30 % z nich sa už zúčastnilo na nejakej virtuálnej akcii — tento podiel prekonáva iba skupina „Zážitky na prvom mieste“. 

Udržateľnosť ovplyvní ich výber aj v blížiacom sa sviatočnom období. Budú viac dbať, aby to, čo kupujú, bolo užitočné a budú uprednostňovať výber udržateľných potravín a lokálnych výrobkov — 37 % z nich hodlá nakúpiť darčeky, ktoré boli vyrobené v danom regióne.

Ako darček by ocenili lokálne vypestovaný vianočný stromček, ktorý by mohli znovu zasadiť, čím by prispeli k obnove lesov a biodiverzite.

 • Kde nájsť spotrebiteľov zo skupiny „Planéta na prvom mieste“

  Najväčšiu skupinu „Planéta na prvom mieste“ tvoria spotrebitelia v Číne (35 %) a Mexiku (34 %). Rovnako tak sú zastúpení v Taliansku (32 %), Nemecku (29 %) a Španielsku (28 %), menej ich je v USA (21 %). Celosvetovo ide skôr o spotrebiteľov mladšieho až stredného veku, pričom skupinu baby boomers tvorí iba 19 %. Väčšina z nich je súčasťou mestskej strednej triedy s priemernou úrovňou vzdelania a zamestnania.

Tri spôsoby, ako na spotrebiteľov, u ktorých je na prvom mieste planéta

 • Zaveďte možnosť sledovateľnosti v celom reťazci a transparentne vykazujte dosah, čo podporí lojalitu spotrebiteľov.
 • Investujte do vývoja udržateľných a recyklovateľných riešení, ktoré znižujú množstvo obalov, a taktiež do vývoja produktov, vrátane platforiem podporujúcich opätovný predaj.
 • Nezabúdajte na to, že títo spotrebitelia stále chcú držať krok s módou a trendmi a za udržateľnosť zaplatia viac.

  

Fotografia ženy na nafukovačke v tvare ružového plameniaka, ktorá skáče do jazera
(Chapter breaker)
3

Kapitola 3

Spotrebiteľ „Zážitky na prvom mieste“

Žijem pre dnešný deň, nie pre zajtrajšok.

„Budem žiť v prítomnom okamihu a vyhľadávať zážitky, ktoré mi pomôžu vyťažiť zo života maximum. Pokiaľ ide o to, čo si kúpim, budem rád skúšať nové veci. Budem tiež hľadať výrobky a služby, pri ktorých budem mať pocit, že sú vyrobené a vhodné presne pre mňa a na to, čo potrebujem. Značky, ktoré si kúpim, budú ľuďom veľa vypovedať o tom, kto som.“

Spotrebitelia, u ktorých sú „Zážitky na prvom mieste“, sa nemusia obmedzovať natoľko ako ostatné skupiny, pretože majú nadpriemerný príjem a vzdelanie. Každý tretí chce viac utrácať za voľnočasové aktivity mimo domova alebo za dovolenku. Takmer polovica má objednanú dovolenku v budúcom polroku a 48 % za ňu hodlá utratiť viac peňazí než v minulosti.

Chcú chodiť von a užívať si zážitky a 63 % z nich chce dohnať všetko, čo zameškali počas pandémie covid-19. Mestá, v ktorých žijú, na to ponúkajú nepreberné množstvo príležitostí.

Takisto si však, viac než iné skupiny, užívajú zážitky v pohodlí domova. Oveľa častejšie si predplácajú on-line služby — napríklad 41 % si predpláca herné služby. Polovica je ochotná kupovať aj iné než základné produkty, služby a zážitky, ktoré im prinášajú pocit šťastia.

Spotrebitelia, u ktorých je na prvom mieste zážitok, prijímajú digitálne technológie viac než ostatní. Viac než tretina z nich si zakúpila virtuálne produkty, ako sú digitálne skiny, alebo komunikovala pomocou virtuálnych multipoužívateľských platforiem, ako je Roblox. Takmer polovica si kúpila nejaký predmet priamo zo sociálnych médií.

Napriek tomu, že chcú chodiť von a užívať si zážitky s ostatnými, je táto skupina v skutočnosti najviac ustarostená. Aj keď sa zdá, že majú sklon k voľnému utrácaniu, 41 % z nich sa veľmi obáva zadlženia svojej domácnosti. Sú však aj najoptimistickejší, čo im pomáha zabudnúť na starosti a užívať si to, čo im život ponúka. Táto skupina sa síce zaujíma o životné prostredie, je však menej ochotná než ostatní spotrebitelia obmedziť to, čo robí, len z dôvodu udržateľnosti.

Počas blížiaceho sa sviatočného obdobia plánujú utratiť viac, najmä za darčeky pre deti. Dvaja z piatich sa obávajú, že elektronické darčeky nebudú na sklade, a preto viac nakupujú on-line a snažia sa ich získať s dostatočným predstihom. Dokonca si ich predobjednávajú ešte pred ich uvedením na trh.

Ako darček by radi dostali pobyt v nejakom meste na novom a zaujímavom mieste.

 • Kde nájsť spotrebiteľov zo skupiny „Zážitky na prvom mieste“

  Skupina „Zážitky na prvom mieste“ je najväčšia v celej Ázii (28 %) a druhá najväčšia v USA (23 %). V Európe ich nájdeme menej, sú najmenšou skupinou vo Veľkej Británii (13 %), Švédsku (12 %) a Taliansku (15 %). Sú skôr mladší, dvaja z troch žijú v mestách a majú mierne nadpriemerné vzdelanie a príjem.

Tri spôsoby, ako na spotrebiteľov, u ktorých sú na prvom mieste zážitky

 • Zamerajte sa na kvalitu a diferenciáciu výrobkov, pretože táto skupina nie je ochotná obetovať kvalitu v prospech životného prostredia.
 • K produktom ponúkajte služby, čím dodáte jedinečnosť a pridáte hodnotu a zážitky navyše.
 • Využívajte inovatívne a herné nástroje v digitálnych kanáloch, aby ste sprostredkovali exkluzivitu a zábavu, pričom zapojíte svoju značku.

  

Fotografia skupinky ľudí viacerých rás, ktorí cvičia jogu na hodine
(Chapter breaker)
4

Kapitola č. 4

Spotrebiteľ „Zdravie na prvom mieste“

Dbám na svoju osobnú pohodu (wellbeing).

„Budem sa rozhodovať tak, aby som chránil svoje zdravie a zdravie svojej rodiny. Sústredím sa viac na to, čo v živote považujem za dôležité a z dlhodobého hľadiska za správne. Budem si vyberať značky a výrobky, ktorým verím, že sú bezpečné. Budem minimalizovať zbytočné riziká a budem radšej nakupovať on-line než v obchode.“

„Zdravie na prvom mieste“ — títo spotrebitelia uprednostňujú svoju fyzickú aj duševnú pohodu. Oboje považujú spolu s bojom proti zmene klímy za najdôležitejšie spoločenské otázky. 54 % z nich hodlá v nasledujúcich rokoch uprednostňovať wellbeing ako kľúčový faktor, ktorý bude riadiť ich správanie pri nákupe. 

Napriek svojmu zdravotnému zameraniu sa o svoje zdravie nestarajú viac než iné skupiny. Prekvapujúce je, že sami majú pravdepodobne pocit, že pokiaľ ide o udržanie zdravia, sú proaktívni. Obávajú sa inflácie, preto sa cítia zraniteľnejší. Napríklad 61 % z nich má veľké obavy z rastúcich cien potravín.

Okrem toho sa boja, že tlak na náklady bude dlhodobejší problém, a výrazne obmedzujú zbytočné výdaje, najmä za menej zdravé produkty, pričom 44 % z nich hodlá menej utrácať za alkoholické nápoje. Celkovo sú mierne pesimistickejší, čo sa týka ekonomických vyhliadok svojej krajiny a veľmi sa obávajú rastúcich nákladov — prekoná ich iba skupina „Cena na prvom mieste“.

Títo spotrebitelia majú radi zavedené digitálne služby, ako je objednávanie on-line alebo streamovanie videí. Pravdepodobne si však nepredplatia on-line fitnes alebo zdravotné služby, aj keď sa zameriavajú na zdravie. Takisto sú v porovnaní s ostatnými skupinami menej otvorení vyskúšaniu nových digitálnych aktív: 74 % z nich si nikdy nekúpilo virtuálny produkt, ako sú tokeny NFT alebo digitálne skiny. Väčšiu averziu má iba skupina „Cena na prvom mieste“.

Zo zdravotných dôvodov sa cez sviatky budú snažiť vyhnúť davom. Inak sa ich plány na vianočné nákupy zhodujú s plánmi ostatných skupín.

V dôsledku obáv z inflácie a pretrvávajúcej neistoty spôsobených pandémiou váhajú s rezerváciou dovolenky na sviatky. Ak už niekam odídu, radšej použijú svoje auto a zostanú v svojej krajine.

Ako darček by ich potešilo ročné predplatné zdravých personalizovaných boxov s potravinami.

 • Kde nájsť spotrebiteľov zo skupiny „Zdravie na prvom mieste“

  Podiel spotrebiteľov, ktorí patria do skupiny „Zdravie na prvom mieste“, sa celosvetovo znížil. V júni 2020 bol druhý najväčší, teraz je druhý najmenší. V niektorých krajinách je v tejto skupine len veľmi málo spotrebiteľov. V Taliansku tvoria 15 %, vo Vietname 13 % a v Dánsku 10 %. Bývajú viac-menej priemerní z hľadiska obytnej plochy, vzdelania a vekového rozloženia. Menej než polovica z nich je zamestnaná na plný úväzok; nižšiu mieru zamestnanosti má iba skupina „Cena na prvom mieste“.

Tri spôsoby, ako na spotrebiteľov, u ktorých je na prvom mieste zdravie

 • Vyvíjajte inovatívne produkty, ktoré kombinujú duševnú pohodu a telesné zdravie vďaka funkčným zložkám, ako sú nootropika a adaptogény — používajte vedecky podložené zdravotné informácie, aby ste získali dôveru v ich zdraviu prospešné vlastnosti.
 • Ponúkajte zdravotné služby, ako je poradenstvo v oblasti výživy a fitnes, aby ste doplnili ponuku zdravých produktov.
 • Znížte potrebu fyzického kontaktu vytvorením digitálnych služieb, ktoré využívajú bezdotykové a bezkontaktné prístupy pre platby aj doručenie.

  

Fotografia dobrovoľníkov, ktorí v potravinovej banke organizujú zbierku potravín a ukladajú ich na stoly
(Chapter breaker)
5

Kapitola 5

Spotrebiteľ „Spoločnosť na prvom mieste“

Rozhodujem v prospech svojej komunity.

„Budem pevne veriť v to, že by sme sa mali všetci podieľať na vyššom dobre. Budem nakupovať v organizáciách, ktoré sú poctivé a transparentné v tom, čo robia. Budem chcieť dôkaz, že potreby spoločnosti a komunity stavajú na úroveň zisku. Budem chcieť robiť veci, ktoré sú prospešné pre spoločnosť, napríklad zdieľať dáta, aby sa zastavilo šírenie ochorení.“

Spotrebitelia zo skupiny „Spoločnosť na prvom mieste“ sú najmenej znepokojení rastúcimi životnými nákladmi, napriek tomu menia svoje zvyky, aby znížili náklady. Vyberajú si lacnejšie alternatívy alebo nakupujú len to najnutnejšie. Šetria tam, kde ich to nebolí, a 37 % z nich skúša nové značky, aby znížili náklady. Vďaka obmedzovaniu výdajov za nepotrebné veci im zostávajú prostriedky na to, čo považujú za dôležité.

Ich hlavným záujmom je zdravie spoločnosti, ale uvedomujú si, že zdravá spoločnosť potrebuje zdravú planétu. Preto sa zaujímajú predovšetkým o eticky vyrobený tovar a 56 % z nich je ochotných si za udržateľné výrobky priplatiť. Sú veľmi aktívni, pokiaľ ide o drobné iniciatívy, ako je odmietanie plastového riadu, ale nevyhýbajú sa ani väčším zmenám životného štýlu, napríklad obmedzeniu cestovania lietadlom.

Títo spotrebitelia chcú firmy aktívne podporovať, aby sa stali udržateľnejšími. 77 % z nich zvažuje a robí nákupné rozhodnutia na základe etického správania organizácie, ale dve tretiny si tiež myslia, že na to, aby mohli urobiť udržateľné rozhodnutie, potrebujú viac informácií. Aby ich získali, nezdráhajú sa osloviť firmu prostredníctvom e-mailu, chatovacích robotov alebo správ na sociálnych sieťach.

Cítia zodpovednosť za to, aby svojich priateľov povzbudzovali k udržateľnejšiemu správaniu. Dvaja z troch ľudí odporúčajú priateľom výrobky, ktoré sú dobré pre planétu.

Táto túžba po vzájomnom prepojení spolu s aktivizmom sa odráža v ich digitálnom správaní. Nie je u nich väčšia pravdepodobnosť, že budú používať digitálne technológie viac než ostatní spotrebitelia, no je u nich väčšia pravdepodobnosť, že ich budú používať na interakciu s ostatnými ľuďmi, pričom 55 % z nich uviedlo, že sa v poslednom čase stýkali s priateľmi a rodinou na videoplatformách.

Sviatočné obdobie je pre nich dôležitou príležitosťou, ako pozitívne vyjadriť svoje sociálne hodnoty, a to aj v tom, čo nakupujú, aj v tom, ako združujú ľudí.

Ako darček by im na tvári vyčarilo úsmev členstvo v miestnom spolku alebo charitatívnej organizácii.

Tri spôsoby, ako na spotrebiteľov, u ktorých je na prvom mieste spoločnosť

 • Zamerajte portfólio výrobkov a transparentnosť dodávateľského reťazca na dodávky tovaru z miestnych zdrojov.
 • Spolupracujte s politikmi, vďaka čomu si zabezpečíte, že vaše aktivity a iniciatívy budú prínosné pre komunity.
 • Nájdite spôsoby, ako prepojiť vaše produkty a služby s miestnymi udalosťami, na ktorých ľuďom záleží.
 • Metodika

  EY Future Consumer Index sleduje meniace sa spotrebiteľské nálady a správanie z hľadiska časových horizontov a globálnych trhov a identifikuje nové spotrebiteľské segmenty. Prieskum poskytuje pravidelné longitudinálne ukazovatele a jedinečný pohľad na to, ktoré zmeny sú len dočasnou reakciou na pandémiu covid-19 a ktoré ukazujú na zásadnejšie posuny. Takisto sa zameriava na to, ako by mohol vyzerať spotrebiteľ po pandémii. V rámci 11. vydania EY Future Consumer Indexu bolo v období od 23. septembra do 14. októbra 2022 opýtaných 21-tisíc spotrebiteľov v USA, Kanade, Mexiku, Brazílii, Argentíne, Čile, Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku. Taliansku, Španielsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Nórsku, Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku, Číne, Indii, Indonézii, Thajsku, Saudskej Arábii, Juhoafrickej republike, Vietname, Nigérii a Holandsku.

Zhrnutie

Cenová dostupnosť je v súčasnosti hlavným problémom mnohých spotrebiteľov na celom svete. Nie je to však jediný faktor, ktorým sa zaoberajú, pre mnohých z nich dokonca nie je ani tým hlavným. Ak firmy pochopia, čo motivuje päť typovo rôznych skupín spotrebiteľov, môžu prísť na to, ako najlepšie zacieliť na ich spoločné potreby aj ako sa zamerať na každú osobitne.

O tomto článku

Autor: Kristina Rogers

EY Global Consumer Leader

Global leader for consumer industries. Marketing strategist. Worked in 20 countries. Harvard MBA. Photographer. Scuba diver. Canadian fiction reader. Mother of two.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)