4 min. čítania 26. júla 2022
Schválená novela zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady – na čo sa sústrediť z daňového pohľadu

Schválená novela zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady – na čo sa sústrediť z daňového pohľadu

Autor: Stanislava Kocková

senior manažérka na oddelení daňového poradenstva v EY

Stanislava má viac ako 10-ročné skúsenosti s poskytovaním daňového poradenstva. Zameriava sa najmä na oblasť nepriamych daní a transferového oceňovania.

4 min. čítania 26. júla 2022
Related topics Farmaceuticke odvetvie

Farmaceutické spoločnosti sa budú musieť vysporiadať so zmenami, ktoré prináša nové znenie zákona o rozsahu a podmienkach úhrady.

Novela zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozsahu a podmienkach úhrady“), ktorú nedávno schválila Národná rada Slovenskej republiky, nadobudne účinnosť už 1. augusta 2022.

V tomto článku vám preto ponúkame stručný prehľad najdôležitejších noviniek, ktoré budú zároveň mať aj daňové dopady:

  • V prvom rade by sme vás chceli upozorniť na nové postupy pri uzatváraní zmlúv o podmienkach úhrady lieku za účelom zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a za účelom zrušenia alebo zmeny indikačného alebo preskripčného obmedzenia.

Zmluvy o podmienkach úhrady bude po novom s držiteľmi registrácie  uzatvárať namiesto zdravotných poisťovní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“).  V období od 1. augusta 2022 najneskôr do 23. februára 2023 by malo dôjsť k uzatvoreniu nových zmlúv, v dôsledku čoho zaniknú pôvodné zmluvy o podmienkach úhrady lieku so zdravotnými poisťovňami, a to dňom uzatvorenia novej zmluvy. Takýmto spôsobom môže byť po novom upravený aj úhradový mechanizmus v prípade liekov, ktoré boli predtým podmienene zaradené do zoznamu kategorizovaných liekov.

Radi by sme na tomto mieste opäť zdôraznili, aby zmluvy uzatvárané s MZ SR naďalej obsahovali potrebné ustanovenia z daňového pohľadu, a to najmä v súvislosti s opravou DPH týkajúcej sa spätných platieb voči zdravotným poisťovniam a aby boli vhodným spôsobom upravené aj súvisiace vzťahy medzi držiteľom registrácie a veľkodistribútorom lieku (importérom). Podrobnejšie sme o tom písali tu.

  • Zmluvy o podmienkach úhrady lieku môžu podľa novelizovaného zákona o podmienkach a rozsahu úhrady obsahovať okrem iného aj ustanovenia o dojednaní zľavy z úradne určenej ceny lieku, resp. zľavy vo forme dodania lieku. Aj v takýchto prípadoch odporúčame vopred sa zaoberať daňovými dopadmi príslušných dojednaní.

  • Problematika uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady sa s novým znením zákona účinného od budúceho mesiaca rozšíri aj na iné kategórie ako sú lieky. Zákon upravuje aj zmluvy o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

    V prípade, že obchodujete s takýmto druhom produktov, odporúčame pri uzatváraní zmlúv o podmienkach úhrady tiež do zmlúv zapracovať potrebné daňové ustanovenia.

Zhrnutie

V prípade vašich otázok k schválenej novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady alebo v prípade záujmu o našu asistenciu v nadväznosti na vyššie uvedené, neváhajte kontaktovať autora článku alebo vašu kontaktnú osobu v EY Slovensko.

O tomto článku

Autor: Stanislava Kocková

senior manažérka na oddelení daňového poradenstva v EY

Stanislava má viac ako 10-ročné skúsenosti s poskytovaním daňového poradenstva. Zameriava sa najmä na oblasť nepriamych daní a transferového oceňovania.

Related topics Farmaceuticke odvetvie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)