Photographic portrait of Lydia Jakubek

Lýdia Jakubek

manažérka na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Lýdia sa v rámci daňového poradenstva venuje nepriamym daniam, najmä DPH, colnej problematike a spotrebným daniam.

Area of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Kontaktujte Lýdiu