Photographic portrait of Marian Biz

Marián Bíž

vedúci partner EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia: dane a daňové poradenstvo, certifikovaný daňový poradca od roku 2006.

Areas of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Marián je vedúci partner spoločnosti EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva. Marián je daňovým poradcom s viac než osemnásťročnou odbornou praxou, v rámci ktorej asistoval nadnárodným a domácim klientom v širokej škále odvetví vrátane nehnuteľností, stavebníctva, technológií, výrobného priemyslu, rýchloobrátkového tovaru i automobilového priemyslu.

Získal rozsiahle skúsenosti v takmer všetkých oblastiach daňovej praxe vrátane hlavných daní na Slovensku (DPH, daň z príjmov právnických a fyzických osôb). Viedol množstvo medzinárodných projektov daňového plánovania, vrátane cezhraničných fúzií, štruktúrovania transakcií v rôznych jurisdikciách pre klientov z rôznych oblastí ako ICT, energetika, maloobchod a nehnuteľnosti. Tiež bol vedúcim početných projektov daňových predinvestičných previerok a poradenských projektov. Strávil niekoľko mesiacov v dcérskej spoločnosti nadnárodnej energetickej skupiny, kde pomáhal s daňovým posúdením zmlúv na obstaranie investičných majetkov významnej hodnoty.

V rámci trojmesačného vyslania pôsobil v londýnskej kancelárii EY, kde asistoval pri koordinácii odborných stanovísk krajín EÚ k rôznym aspektom v oblasti DPH.

Ako Marián Bíž prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

„Počas posledného obdobia som sa okrem daňovej a právnej poradenskej činnosti venoval aj projektom zameraným na podnikateľskú komunitu, študentov vysokých škôl a samotných zamestnancov našej spoločnosti. Na EY sa vďaka tomu pozerám v širšom kontexte, nielen ako na poskytovateľa profesionálnych služieb svetovej úrovne, ale aj ako na dôležitú súčasť prostredia, v ktorom pôsobí. Tieto aktivity budú pre mňa osobne i naďalej dôležité pri vedení slovenského zastúpenia EY.“

Kontaktujte Mariána