Photographic portrait of Matej Oravec

Matej Oravec

manažér na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Matej sa venuje dani z príjmov fyzických osôb, sociálnemu zabezpečeniu, benefitným schémam a odmeňovaniu, ako aj automatizácii procesov v oblasti daní.

Area of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Kontaktujte Mateja