Photographic portrait of Michal Huber

Michal Hüber

projektový manažér na oddelení consultingu EY Slovensko

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Zastrešuje implementácie SAP HCM, SAP SuccessFactors a Concur.

Area of focus Consulting
Kancelária Zilina, SK

Michal pôsobí v EY od roku 2014. Má dlhoročné skúsenosti s implementáciou informačných systémov na rôznych pozíciách od programátora cez konzultanta až po projektového manažéra. Zaoberá sa hlavne digitálnou transformáciou v oblasti HR, pomáha spájať ľudí a technológie.

Zastrešuje implementácie SAP HCM, SAP SuccessFactors a Concur. Okrem oblasti ľudských zdrojov pokrýva aj oblasť governance risk and compliance. Má za sebou viac ako 20 úplných implementačných cyklov a celkovo viac ako 50 projektov v rôznych oblastiach podnikania a vo verejnej správe.

Je certifikovaný projektový manažér – PRINCE2 a SAP HCM - SAP Certified Application Associate – SAP HCM with ERP 6.0 EHP7

Kontaktujte Michala