Photographic portrait of Peter Bobčík

Peter Bobčík

manažér na oddelení daňového a právneho poradenstva EY na Slovensku

Peter sa zameriava na oblasti dane z príjmov, sociálneho zabezpečenia a pracovného práva, a to najmä z pohľadu fyzických osôb.

Area of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Kontaktujte Petra