Photographic portrait of Peter Hujer

Peter Hujer

EY Slovakia, Director, Financial Services Risk & Digital Transformation Consulting lead

Peter je ako Director v EY Consulting tíme na Slovensku zodpovedný za oblasť digitálnej transformácie a risk managementu.

„Pre úspešnú digitálnu transformáciu je zameranie sa na celkovú stratégiu, end-to-end proces, organizačnú štruktúru a ľudí rovnako dôležité, ako výber vhodnej technológie.“

Peter má viac ako desaťročné profesionálne skúsenosti, počas ktorých pomáhal mnohým domácim a medzinárodným klientom naprieč rôznymi odvetviami optimalizovať ich procesy a implementovať digitálne riešenia s cieľom vyriešiť ich najväčšie výzvy, využiť nové príležitosti a vyhodnocovať a riadiť riziká.

Kontaktujte nás