Photographic portrait of Peter Uram-Hrišo
Peter vedie tímy odborníkov z oddelenia auditu, ktorí poskytujú svoje služby klientom z mnohých priemyselných odvetví, ako je preprava, telekomunikácie, energetický a automobilový priemysel.

Peter Uram-Hrišo

partner oddelenia auditu EY na Slovensku

absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave; člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (FCCA) a Slovenskej komory audítorov (SKAU), slovenský certifikovaný štatutárny audítor

Kancelária Bratislava, SK

Peter je partner oddelenia auditu EY na Slovensku. Zameriava sa na realizáciu projektov v oblasti auditu a poradenstva pre výrobné a obchodné spoločnosti, predovšetkým v oblasti prepravy, telekomunikácií, energetického a automobilového priemyslu. V bratislavskej pobočke EY pracuje od roku 1999.

Peter je absolvent študijného programu účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ako Peter Uram-Hrišo prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

"Program regulačných opatrení spolu s digitálnou transformáciou nám poskytujú úžasné možnosti, ako vylepšiť nami ponúkané hodnoty a poskytovať výnimočné klientske služby."

Contact Peter