Rút Kramerová

Rút Kramerová

manažérka na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Rút sa v rámci daňového poradenstva zameriava najmä na daň z príjmov právnických osôb, medzinárodné zdaňovanie a transakčné poradenstvo.

Area of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Kontaktujte Rút