Photographic portrait of Stephen Fish

Stephen Fish

partner oddelenia uisťovacích služieb EY na Slovensku, CESA Regional Independence Leader

Stephen je partner a líder oddelenia uisťovacích služieb spoločnosti EY na Slovensku a CESA Regional Independence Leader. Slovensko je deviatou krajinou, v ktorej Stephen žije a pracuje pre EY.

Kancelária Bratislava, SK

Kontaktujte Stephena