Predĺženie platnosti štatútu dočasného útočiska pre Ukrajincov do marca 2025

Predĺženie platnosti štatútu dočasného útočiska pre Ukrajincov do marca 2025

Lokálny kontakt

Vadim Bogomolov

1. marca 2024
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax alert - English version

  Extended Temporary Protection for Ukrainians Until March 2025

  On 21 February 2024, the Government of the Slovak Republic approved the extension of the validity of the temporary protection status for persons fleeing the war in Ukraine. The temporary protection will thus be available until 4 March 2025. 

  This extension follows the decision made by the Council of the EU on 19 October 2023, in response to the ongoing conflict in Ukraine. The aim is to continue to provide emergency accommodation, basic healthcare, access to the labor market and the school system for the Ukrainian civilian population seeking refuge in the EU.

  Additionally, the government has ratified new legislation addressing the provision of a contribution towards the accommodation of displaced persons. 

  EY will continue to monitor these developments. Should you have any questions, we encourage you to contact one of our immigration professionals. 

   

Dňa 21. februára 2024 vláda Slovenskej republiky schválila predĺženie platnosti štatútu dočasného útočiska pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine. Dočasné útočisko sa tak bude poskytovať do 4. marca 2025. 

Toto predĺženie nadväzuje na rozhodnutie Rady EÚ z 19. októbra 2023, ktoré reagovalo na pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine. Cieľom je aj naďalej poskytovať civilnému obyvateľstvu z Ukrajiny, ktoré prišlo do EÚ, núdzové ubytovanie, základnú zdravotnú starostlivosť, prístup na trh práce a do školského systému.

Vláda schválila aj zmeny v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov. 

EY bude tento vývoj naďalej monitorovať. Ak máte akékoľvek otázky, odporúčame vám kontaktovať jedného z našich imigračných odborníkov.