5 min. čítania 13. mája 2024
people-reporting

Služby automatizácie a zjednodušovania procesov

Autor: Matej Oravec

manažér na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Matej sa venuje dani z príjmov fyzických osôb, sociálnemu zabezpečeniu, benefitným schémam a odmeňovaniu, ako aj automatizácii procesov v oblasti daní.

5 min. čítania 13. mája 2024
Related topics Tax

Rozmýšľali ste o tom, ako efektívnejšie a adresnejšie nastaviť procesy vo vašej firme v rôznych oblastiach? V EY sme prostredníctvom nášho Tax Technology tímu schopní prispôsobiť procesy v rôznych odvetviach, firemných štruktúrach, interných klientskych riešeniach, ako aj postupoch. V čase digitálnej transformácie sa sústredíme na neustále optimalizovanie procesov vďaka kombinácii technológií a poradenských služieb.

Automatizácia firemných procesov zabezpečuje zníženie ľudských zásahov a zvýšenie efektívnosti v rôznych procesoch a oblastiach. Nasledujúce otázky pomôžu správne vyhodnotiť úroveň možnej automatizácie vo firme:

1.    Je produktivita vo vašej spoločnosti optimalizovaná? 

2.    Minimalizujete chyby vnútornými firemnými procesmi? 

3.    Máte všetky ľudské zdroje alokované efektívne?

4.    Podporuje súčasný systém inovácie a rast?

Naša orientácia na digitálne služby v rámci Tax Technology tímu poskytuje rôznorodé služby, prispôsobené charakteru a očakávaniam klientov. Pomocou informačných technológií napĺňame klientske očakávania a požiadavky, no v neposlednom rade dbáme na finančné úspory a efektívne znižovanie nákladov.

·       Efektivita: automatizácia zefektívňuje úlohy, šetrí čas a zdroje pre strategickejšie činnosti a v konečnom dôsledku zvyšuje produktivitu.

·       Presnosť: procesy automatizácie minimalizujú ľudské chyby, zaisťujú konzistentné a presné výstupy, čo zvyšuje celkovú kvalitu práce.

·       Prispôsobenie sa: automatizácia uľahčuje zvládanie zvýšeného pracovného zaťaženia bez výrazných dodatočných nákladov, čo umožňuje podnikom rásť  a jednoducho sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám na trhu.

V spolupráci s ostatnými daňovými oddeleniami sme sa podieľali na vývoji rôznych postupov a automatizácii súvisiacich procesov vyplývajúcich z daňových povinností daňovníkov. Tieto automatizované a daňovo optimalizované procesy sú navrhnuté tak, aby šetrili čas, znižovali chybovosť spôsobenú ľudským faktorom a súčasne plnili daňovú povinnosť vyplývajúcu zo zákona.

Naše praktické skúsenosti v rámci automatizácie procesov hovoria za nás:

Náš EY Tax Technology tím má za sebou bohaté skúsenosti a množstvo realizovaných projektov, kde priniesol viacero riešení zameraných na efektívnejšie riadenie interných procesov s minimalizovaním rizika problémov pri dodržiavaní predpisov. Patria sem napríklad projekty, kde sme pracovali na vývoji optimalizačného riešenia systému pre evidenciu dovoleniek a práceneschopnosti zamestnancov, čím sme zjednodušili a zefektívnili nahrávanie dát do firemnej databázy. V rámci spolupráce s jednotlivými oddeleniami poskytujeme podporu v oblasti automatizácie zbierania dát a digitalizácie často opakovaných procesov pomocou moderných technológií. Táto kooperácia má významný dosah na klientske služby, kde prostredníctvom našich riešení prispievame k efektívnemu fungovaniu poradenských procesov v EY.

Máme za sebou projekty, kde sme zautomatizovali nástroj určený pre daňové služby, a to od vyplnenia až po podanie daňových priznaní na webovú stránku finančnej správy, zefektívnili sme finančné výkazníctvo a proces fakturácie na finančnom oddelení, spracovanie úverového hodnotenia a monitorovania v rámci auditu a tiež sme zautomatizovali HR analýzy a reporting na oddelení ľudských zdrojov.

K najvýznamnejším klientskym projektom patrila spolupráca s firmou z bankového a finančného sektora, kde sme v kooperácii s technologickým a daňovým oddelením pracovali na automatizácii procesu prípravy daňových priznaní pomocou BOT riešenia pre takmer 1 500 zamestnancov klienta, ktorí získali dividendy zo zamestnaneckých akcií. Takéto množstvo daňových priznaní predstavovalo výzvu vzhľadom na časovú a kapacitnú náročnosť, ale s využitím technologického riešenia sme dokázali efektívne vypracovať a pripraviť výsledné daňové priznania v dohodnutom termíne.

Vo svojom portfóliu ponúkame celý rad služieb, ktoré prinášajú automatizáciu a robotizáciu procesov, optimalizáciu firemných činností a zvýšenie produktivity. Patrí medzi ne vývoj webových aplikácií, ale aj efektívne riešenia správy databáz. Využívame nástroje ako Visual Basic, Power Automate, UiPath a VBA Excel.

 

Zhrnutie

Automatizácia firemných procesov zabezpečuje zníženie ľudských zásahov a zvýšenie efektívnosti v rôznych procesoch a oblastiach. V EY sme prostredníctvom nášho Tax Technology tímu schopní prispôsobiť procesy v rôznych odvetviach, firemných štruktúrach, interných klientskych riešeniach, ako aj postupoch. 

O tomto článku

Autor: Matej Oravec

manažér na oddelení daňového poradenstva EY na Slovensku

Matej sa venuje dani z príjmov fyzických osôb, sociálnemu zabezpečeniu, benefitným schémam a odmeňovaniu, ako aj automatizácii procesov v oblasti daní.

Related topics Tax
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)