5 min. čítania 8. januára 2024
Imigračné služby

Imigračné služby

Autor: Peter Bobčík

manažér na oddelení daňového a právneho poradenstva EY na Slovensku

Peter sa zameriava na pracovné právo, zamestnávanie cudzincov a nadväzujúce oblasti sociálneho zabezpečenia či dane z príjmov fyzických osôb.

5 min. čítania 8. januára 2024
Related topics Tax

Ako si poradiť s nedostatkom pracovnej sily na Slovensku?

Vďaka zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín, tzv. treťozemcov (osôb pochádzajúcich z krajín mimo členských štátov EÚ), majú spoločnosti viac príležitostí získať nové talenty a vyriešiť nedostatok potrebnej pracovnej sily na Slovensku. V prípade, ak ide o zamestnancov sesterských spoločností v tretích krajinách, môže to byť z pohľadu zamestnanca aj zaujímavý benefit a z pohľadu spoločností spôsob efektívneho využívania ľudských zdrojov v rámci skupiny. 

Na druhej strane zamestnanie treťozemca v SR je podmienené splnením mnohých podmienok.

Orientovať sa v týchto požiadavkách je náročné, pričom za nesplnenie podmienok hrozia zamestnávateľom vysoké sankcie až do výšky niekoľko stotisíc eur, strata možnosti čerpať štátne dotácie a mnohé ďalšie. Navyše na rozdiel od niektorých iných oblastí je zamestnávanie cudzincov predmetom častých kontrol inšpektorátov práce. 


Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na Slovensku

Otázky, nad ktorými by sa mal zamyslieť slovenský zamestnávateľ pri zamestnávaní treťozemcov, vznikajú už v momente, keď takéto alternatívy len zvažuje.
Akú formu zamestnania vybrať? Možností je niekoľko: 

 • lokálna pracovná zmluva (štandardné zamestnanie),
 • vnútropodnikový presun, 
 • národné vízum v záujme SR,
 • modrá karta EÚ,
 • získanie povolení len na krátkodobý výkon práce v SR a ďalšie. 

V závislosti od zvolenej alternatívy sa následne mení aj rozsah povinností spojených s príchodom do SR, začiatkom a trvaním výkonu práce v SR a následným návratom do domovskej krajiny.
Navyše každá alternatíva má aj ďalší rozmer, a to z hľadiska daní, odvodov či pracovného práva

Praktickým príkladom rizika posudzovania alternatív z pohľadu poradcu, ktorý sa zameria výlučne na imigračnú stránku, môže byť (nesprávna) voľba zamestnávania prostredníctvom vnútropodnikového presunu.
Vnútropodnikový presun sa môže uplatniť pri „vyslaní“ treťozemca do SR zo spoločnosti v skupine so sídlom mimo EÚ. Aj keď daná alternatíva má určite výhody z imigračného hľadiska, no ak sa neposúdia iné aspekty, môže dôjsť k situácii, že sa zaplatia odvody v oboch krajinách naraz, čo spôsobí výrazné predraženie výkonu práce v SR.
O týchto skutočnostiach sa zamestnávateľ často dozvie, až keď je splnený imigračný proces, a teda je neskoro zmeniť schému výkonu práce v SR. 

Nemenej dôležitý je aj praktický aspekt. Získanie povolení je podmienené vyzbieraním mnohých podporných dokumentov (napr. výpisov z registra trestov, ktoré zvyčajne musia byť navyše apostilované/superlegalizované), čo môže trvať aj mesiac.
Pri samotnom podaní prihlášky následne hrozí viacero nástrah, ktoré sa môžu zdať banálne, ale môžu zbrzdiť či v najhoršom prípade zastaviť celý proces, napr. získanie termínu, spôsob podania (v SR alebo v zahraničí) či náležitosti súvisiace s podpismi a dátumami získania podporných dokumentov potrebných pre prihlášku. 

 • Naša praktická skúsenosť

  Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle čelila prekážkam spôsobeným nedostatkom dostupnej pracovnej sily na Slovensku.

  EY poskytlo komplexné imigračné služby a poradenstvo vrátane vybavenia národných víz, povolení na pobyt na účel zamestnania, následný príchod na Slovensko, lekárske prehliadky, otváranie účtov v banke a kompletné poradenstvo počas celého procesu. 

  Viac ako 200 zamestnancov prišlo na Slovensko a získalo povolenie na pobyt na účel zamestnania v priebehu 6 mesiacov.

Zhrnutie

Spoločnosti majú viac príležitostí získať nové talenty a vyriešiť nedostatok potrebnej pracovnej sily na Slovensku vďaka zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín.

O tomto článku

Autor: Peter Bobčík

manažér na oddelení daňového a právneho poradenstva EY na Slovensku

Peter sa zameriava na pracovné právo, zamestnávanie cudzincov a nadväzujúce oblasti sociálneho zabezpečenia či dane z príjmov fyzických osôb.

Related topics Tax
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)