Raznolikost, vključenost in vaša kariera

Vaš pogled na svet je pomemben in zaslužite si, da se počutite vključeni. Spodbujali vas bomo, da delite svoje mnenje in da tudi drugi pomagate, da prispevajo k pogovoru.

Pridružite se pogovoru

 

Pridite k nam z odprtim pogledom na svet in skupaj bomo odpirali vrata.

V EY boste odkrili kulturo, ki spodbuja raznolikost in vključenost, kjer vas bomo sprejeli in spoštovali take, kot ste. Želimo si, da se pri nas počutite sprejete, saj nam prav naše razlike pomagajo, da izstopamo iz povprečja.

Verjamemo, da se lahko skupaj lotimo najtežjih izzivov ter s spoštovanjem našim razlik in skupinskim delom gradimo varnost in zaupanje. Različni načini razmišljanja nas privedejo do boljših vprašanj in boljših odgovorov. Tako se ustvari tok kreativnih idej, ki spodbudijo inovacije in navdihujejo učinkovitejše rešitve.

Pri nas so dobrodošli vsi, ne glede na to, kdo so in kakšno je njihovo ozadje. Vsak od nas je drugačen in prav vsakega od naših zaposlenih cenimo in spoštujemo.

Raznolika in vključujoča kultura. Pomagajte jo graditi.

Kadar se ljudje zavedajo, da so v celoti sprejeti, začutijo, da so del nečesa večjega — začutijo občutek pripadnosti. To lahko močno vpliva na njihovo uspešnost. Kadar čutimo, da pripadamo, se počutimo samozavestnejše, sposobnejše in varnejše. Izrazimo lahko svoj pravi jaz in svoj edinstven način razmišljanja, saj se zavedamo, da nam bodo prisluhnili in nas upoštevali. Manj smo pod stresom in bolj smo motivirani in zagnani, zato se lažje domislimo navdihujočih idej. Počutimo se kot člani skupine in vemo, da nam drugi zaupajo.

Želimo si, da bi vsi zaposleni v EY imeli ta občutek pripadnosti, čeprav se lahko zaradi raznolikosti naših ekip zgodi, da je pripadnost težje začutiti. Z grajenjem resnično vključujočih ekip lahko v vseh članih ekipe vzbudimo občutek pripadnosti in tako ustvarimo dvojen pozitiven učinek: močnejši občutek pripadnosti namreč vodi do bolj vključujočega ravnanja, bolj vključujoče ravnanje pa vodi do močnejšega občutka pripadnosti.

Vsak posameznik ima več vidikov osebnosti, vendar običajno pokaže le nekatere. Od naše osebnosti, kulture in stopnje občutka varnosti je odvisno, kolikšen del sebe smo pripravljeni deliti z drugimi. Če smo odprti in drugim pokažemo, da nam je mar, s tem pomagamo graditi zaupanje. Občutek zaupanja tudi drugim omogoča, da razkrijejo večji del sebe in prispevajo po najboljših močeh.

Uspešne ekipe gradimo na skupni vizijo vseh članov, z vključevanjem vsakega posameznega člana v pogovore in sprejemanje odločitev, s podpiranjem vsakega člana na strokovnem in osebnem področju, z vlaganjem v uspeh drugih članov in s spodbujanjem občutka pripadnosti.

Imamo več kot 365 000 različnih pogledov na svet

V današnjem hitro spreminjajočem se okolju je raznolikost ključnega pomena za uspeh na globalnem tržišču. Omejevanje raznolikosti pomeni tudi omejevanje inovacij in idej, ki jih raznolikost navdihuje. Naša konkurenčna prednost je odvisna od tega, kako dobro znamo izkoristiti različna mnenja, izkušnje in kulturne reference vseh zaposlenih v EY. Tako lahko vidimo tveganja in bolje izkoristimo priložnosti, ki jih sicer morda ne bi opazili.

Zavedamo se, da raznolike in vključujoče ekipe gradijo boljše poslovno okolje. Z upoštevanjem različnih perspektiv in prosto izmenjavo zamisli brez omejitev spodbujamo inovacije, podpiramo sodelovanje in ustvarjamo bolj poglobljene odnose. Tako krepimo prilagodljivost podjetja in odpornost na različne motnje. Posledično sprejemamo tudi boljše odločitve, kar se odraža v večji rasti.

Odločeni smo ustvariti okolje, v katerem se vsak posameznik počuti cenjenega. Naša osredotočenost na raznolikost in vključenost se odraža v tem, kako pomagamo svojim strankam, kako naše zaposlene usmerjamo v razvoj in kako skušamo vplivati na skupnosti po vsem svetu.

Če boste delali z nami, vas bomo spodbujali, da sprejmete različnost v vseh njenih oblikah. Imeli boste priložnost, da postanete del globalnih ekip, sestavljenih iz ljudi z različnimi talenti in izkušnjami, ki skupaj omogočajo pametnejše in boljše storitve.

Nudili vam bomo navdihujoče priložnosti za čezmejno in medkulturno sodelovanje, da se boste lahko seznanili z različnimi načini razmišljanja ter se iz njih veliko naučili.

Če boste odprti in radovedni in če boste cenili različnost posameznikov, ki delajo z vami, boste hitro ugotovili, da ste pridobili širši pogled na svet. To vam bo omogočilo, da vašim strankam in družbi nudite boljše odgovore.

Ponujamo vam vključujoče delovno okolje, kjer bomo spoštovali vaše posebnosti. Cenili bomo vaše pridobljene veščine in spretnosti. Pri nas boste lahko prav vsak dan izvajali pomembne naloge.

Zavezani smo tudi k zagotavljanju enakih možnosti za vse, zato načelo raznolikosti in vključenosti upoštevamo pri prav vseh postopkih, od zaposlovanja do razdeljevanja nalog, od načrtovanja kariernih poti do prepoznavanja zaslug.

Med zaposlenimi v EY spodbujamo dialog in s tem večje razumevanje. Gradimo kulturo, ki temelji na vključenosti, spodbujamo inovacije in strankam nudimo izjemne storitve. Naša raznolika poslovna mreža tvori podporno skupnost, ki spodbuja zavedanje o pomenu različnih lastnostih in s tem še bolj vključevalno ravnanje.

EY v številkah

V ekipah, ki spodbujajo vključenost, je

3,5-krat

bolj verjetno, da bodo zaposleni izkoristili svoj celoten potencial za inovativnost. (Vir: Center for Talent Innovation)

Ženske predstavljajo

48 %

naših zaposlenih in 28 % naših partnerjev, izvršnih direktorjev in direktorjev.

Raznolika podjetja

35 %

bolj verjetno dosegajo boljše delovne rezultate od homogenih podjetij. (Vir: Teamable)

Izkušeni strokovnjaki

Najdite navdih, začutite, da vas cenimo, in izkoristite priložnost, da na svet vplivate bolj, kot ste si kdaj koli predstavljali.

Poiščite zaposlitev

 

Delovna mesta za študente in začetnike

Med študentskimi programi in zaposlitvami za polni delovni čas najdite delovno mesto, kjer boste rasli, se učili in postali vodja.

Poiščite zaposlitev

Povežite se z nami na družbenih omrežjih

L T