18. jan. 2023

Srca že sedem desetletij bijejo za dimnikarstvo in ekologijo

EKO DIM d. o. o.

EKO DIM d. o. o.

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

18. jan. 2023
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

Srca že sedem desetletij bijejo za dimnikarstvo in ekologijo

Od nekdaj velja, da dimnikar prinaša srečo. Ob srečanju naj bi se prijeli za gumb in ga trikrat zavrteli. Dimnikarsko podjetje EKO DIM za srečo drugih in za varnost domov skrbi že dolgih 70 let, vse od leta 1952. Podjetje se je sprva imenovalo Dimnikarsko podjetje Prevalje in je delovalo na ožjem območju Koroške, z leti pa se je njihovo območje dela bistveno razširilo. V devetdesetih letih so podjetje preimenovali v EKO DIM d.o.o. in uspešno zaključili lastninsko preoblikovanje pod vodstvom Dušana Krebla, ki je trenutno večinski družbenik podjetja. Danes ima EKO DIM sedež na Ravnah na Koroškem in deluje na področju Koroške, Spodnje in Zgornje Savinjske doline ter tudi širše. Zaposlujejo 20 sodelavcev in so eno večjih dimnikarskih podjetij v Sloveniji. »Dimnikarji morajo imeti izjemen čut za ljudi, saj so eni redkih, ki dandanes vstopajo v naše domove in so praviloma vselej dobrodošli,« izpostavlja Dušan.

Pri nas so zaposleni največje bogastvo. Vemo, da brez njihovega doprinosa poslovanje ne bi bilo tako uspešno. Cenimo iskreno spoštovanje in zaupanje, kar je med drugim tudi razlog, da zaposleni pri nas ostajajo praviloma vse do upokojitve.
Dušan Krebel,
večinski družbenik

Poslanstvo dimnikarske službe je tudi varovanje okolja in učinkovita raba energije

Ko se je Dušan leta 1987 pridružil podjetju, je hitro spoznal, da ima dejavnost dimnikarske službe širši družbeni pomen. Že takrat so v podjetju namenjali velik poudarek meritvam dimnih emisij plinov ter varstvu okolja. »Že zelo zgodaj smo spoznali, da poslanstvo dimnikarske službe ni le na področju požarne varnosti v ožjem pomenu besede, temveč tudi in vse bolj na aktivnem varstvu okolja in racionalni rabi energije,« pravi Dušan. Takšna poslovna naravnanost se je pokazala kot pravilna, saj danes dimnikarji v okviru obveznih dimnikarskih storitev poleg čiščenja letno redno pregledujejo kurilne in dimovodne naprave ter izvajajo meritve dimnih emisij. Dušan dodaja, da se danes stanje na področju varstva okolja izboljšuje, vendar se z nepravilnim kurjenjem in nepravilno uporabo kurilnih naprav še vedno prekomerno onesnažuje zrak in naše okolje.

»V Sloveniji imamo premalo inšpektorjev na tem področju. Z našo pomočjo, s čiščenjem in strokovnim svetovanjem pa je izpust iz dimnikov vendarle veliko bolj čist.«

V podjetju EKO DIM so že v devetdesetih letih prejeli tudi certifikat kakovosti ISO 9002. Tej metodi sledijo še danes, saj je učinkovita pri organizaciji dela.

Trdno družinsko podjetje, v katerega so vključeni vsi

Podjetje je v začetku devetdesetih let izvedlo lastninsko preoblikovanje v privatno podjetje, pri katerem so lahko transparentno sodelovali vsi delavci in bivši zaposleni. »Na začetku jih je bilo v knjigo družbenikov vpisanih 24, sčasoma pa so posamezniki svoj delež odprodali in danes je ostalo le še šest družbenikov,« pojasni Dušan.

Konec leta 2017 je podjetje EKO DIM zasnovalo novo vodstvo. Odločitev, da bodo podjetje naprej vodili kot družina, je padla tako rekoč čez noč. Hči Kaja, zdajšnja direktorica podjetja, je takrat zaključevala študij arhitekture. V podjetje pred tem nikoli ni bila vključena, je pa to bilo tema domačih pogovorov že od njenega otroštva. »Vesel sem, da smo otrokom brez vsiljevanja uspeli predati podjetniški duh,« pravi Dušan. 

»Konec leta 2017, ko so bile na vidiku spremembe vodstva, je bil oče kot večinski lastnik podjetja pred težko odločitvijo. Po skupnem razmisleku smo se složno odločili, da vodenje zastavimo družinsko,« razloži Kaja. Mama Renata je prevzela finančno-računovodski del, direktorsko mesto pa je prevzel sestrin takratni partner Marko, ki je imel dolgoletne izkušnje v energetiki. Kaji je ob bok stopil tudi njen partner Miha. Kljub temu, da je bila njuna zveza še sveža, je zapustil takratno službo in prevzel mesto organizatorja dela v podjetju EKO DIM. Odločitev se je izkazala kot pravilna. »To je bil za vse velik preskok, vendar nam ni žal. V teh letih smo utrdili in nastavili temelje družinskega podjetja,« razlaga Kaja.

Veliko dela in komunikacije je bilo potrebno opraviti tudi izven delovnega časa, vendar je pri tem veliko vlogo odigrala povezanost in skupne družinske vrednote. »Dimnikarstvo se v zadnjih desetletjih močno spreminja, mi pa smo ostali zvesti našemu osnovnemu poslanstvu, da smo generatorji sreče in varnosti, tako za naše stranke kot za naš kolektiv,« izpostavlja Kaja.

Kaja je decembra 2020 prevzela vodenje podjetja. »Izzivi so vedno prisotni in prednost družinskega podjetja je ravno to, da se delo nikoli ne konča in ga nadaljujemo tudi doma. Ko vodiš družinsko podjetje, enostavno ne moreš ločiti zasebnega življenja od poslovnega,« razlaga Kaja in nadaljuje, da se zaveda velike odgovornosti, a je hkrati vesela in zelo ponosna, da je del te družinske poslovne zgodbe.

Dimnikarji morajo imeti izjemen čut za ljudi, saj so eni redkih, ki dandanes vstopajo v naše domove in so praviloma vselej dobrodošli.

Zaposleni ostajajo vse do upokojitve

V podjetju EKO DIM že od nekdaj dobro skrbijo za svoje zaposlene, saj se zavedajo, da je dober delavec vreden največ. V podjetju so zaposleni delavci, ki so strokovno podkovani na področju dimnikarske stroke. Najbolj pomembno pa je, da se vsi, tako v administraciji kot na terenu, znajo hitro obrniti in dobro delati s strankami. »Ne prodajamo izdelkov, ampak storitev, zato so zaposleni res naše največje bogastvo. Vemo, da brez njihovega doprinosa poslovanje ne bi bilo tako uspešno. Cenimo iskreno spoštovanje in zaupanje, kar je med drugim tudi razlog, da zaposleni pri nas ostajajo praviloma vse do upokojitve,« pojasni Dušan.

V podjetju se trudijo, da zaposlenim omogočajo najboljše delovne pogoje, najsodobnejšo delovno opremo in da poskrbijo za njihovo varnost. Spodbujajo jih pri nadaljnjem izobraževanju in načrtovanju kariere znotraj podjetja. 

Za dobro počutje vseh zaposlenih organizirajo tudi razne družbene in športne aktivnosti. »Vsi zaposleni smo že od nekdaj kot velika družina. Vsa leta smo imeli organizirane izlete za zaposlene po Sloveniji in preko meja, piknike ter razne družbene in športne aktivnosti. Vse v smislu povezovanja in tkanja dobrih medsebojnih vezi,« razlaga Renata.

»V teh letih smo uspeli celoten kolektiv ne le obdržati, ampak tudi povečati. To nam veliko pomeni, saj nam s tem dajejo priznanje, da delamo dobro in v pravo smer,« nadaljuje Kaja.

Zaupanje tudi na strani strank

Največji delež strank imajo na območju Koroške in Savinjske regije. Svojo prednost pa vidijo tudi v tem, da organizacijsko delo v družbi poteka v okviru več poslovnih enot. Poleg uprave, ki je na Ravnah na Koroškem, imajo poslovne enote še v Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi in v Žalcu.

S tem svojim strankam zagotavljajo lokalnega izvajalca storitev. Pri delu vedeno sledijo inovativnosti, prilagodljivosti in strokovnosti opravljanja storitev. “Zagotovo se je naš trud obrestoval, saj so nas kot dobrega poslovnega partnerja prepoznala tudi večja podjetja, ki nam zaupajo svoje večje kurilne, dimovodne in prezračevalne sisteme,« pravi Dušan.

Trije trdni temelji za prihodnost

Tako kot se spreminja vse okoli nas, se hitro spreminjajo tudi delo, naloge in oprema dimnikarja. »Dimnikov je vse manj, saj se sodobne novogradnje ogrevajo z električno energijo in drugimi viri brez izgorevanja. Kljub temu pa število klasičnih kurišč ostaja veliko,« pojasni Kaja. V zadnjem času zaradi energetske krize spet opažajo porast kurilnih naprav na trdna goriva.

V skladu s tradicijo varovanja okolja je del njihove dolgoročne vizije tudi ponovna uporaba saj, s čimer želijo zmanjšati vpliv odpadkov na okolje. Vsekakor pa so kakovost, tradicija in varnost temelji, na katerih gradijo svoje delovanje in ki bodo ostali trdna opora tudi v prihodnje.

Ime podjetja: EKO DIM d. o. o.
Število zaposlenih (2021): 20
Čisti prihodki od prodaje (2021): 790.717 €

 

Intervjujanci:

Dušan Krebel, večinski družbenik

Kaja Krebel, direktorica

Miha Šiler, organizator dela 

Renata Krebel, prokuristka

Povzetek

Podjetje na kratko: kakovost, inovativnost, tradicija, varnost, zaupanje.

O članku

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo