4 minutno branje 13. nov. 2020
Sproščen sestanek

Kako doseči integriteto poslovanja?

Avtor/ica Vitja Gričar

EY Slovenija, Senior Manager, forenzika in integriteta poslovanja

Ponosen je na uspehe v primerih, nad katerimi so drugi že obupali, in uživa v preiskovanju primerov, ki kot vrh leden gore pod sabo skrivajo obsežnejše kršitve.

4 minutno branje 13. nov. 2020
Povezane vsebine Forenzične storitve

Integriteta je v središču izboljšanja poslovnega okolja. Uspešna organizacija ostaja zvesta svojemu poslanstvu, izpolnjuje svoje obljube in zaveze, spoštuje zakone in etične norme ter krepi zaupanje javnosti v poslovno okolje.

E
tika je postavljena kot izhodišče korporativnega upravljanja podjetij. Podjetja, ki na integriteto gledajo kot na kompetenco, so veliko bolj samozavestna pri poslovanju v visoko tveganem poslovnem okolju, vstopanju na nove trge in pri potencialnih prevzemih ter uvajanju novih rešitev in postopkov. Takšna podjetja integriteto in preglednost vključujejo v svoje poslovne odnose s partnerji in drugimi deležniki.

Navkljub jasnim izhodiščem praksa dokazuje, da se organizacije še vedno poslužujejo številnih bližnjic in dopuščajo vrzeli v etičnem poslovanju, kar je razvidno iz kazenskih preiskav, glob in upadanja tržnih ocen zaradi razkritij spornih praks. Lahko bi rekli, da so napake izgubljena priložnost, da bi ravnali pravilno (zakonito in pošteno). Razmišljamo lahko tudi v smeri oportunitetnega stroška, torej koliko časa, energije in sredstev smo izgubili s tem, ko ljudje prekrivajo sporne neetične prakse, namesto da bi se ukvarjali z inoviranjem tržnih priložnosti. 

 

Napake so izgubljena priložnost za pravilno, zakonito in pošteno delovanje.

 

Kako lahko podjetja izboljšajo integriteto poslovanja in pridobijo samozavest pri poslovnih odnosih? Ali lahko organizacije delujejo učinkoviteje?

Voditelji dajejo ton in določajo standarde vedenja. Funkcije integritete ali skladnosti poslovanja, skupaj s človeškimi viri, financami, pravnimi zadevami, varnostjo (fizično in podatkovno) in notranjo revizijo, pa z izvajanjem programov nudijo podporo z zagotavljanjem procesne discipline, dobrega upravljanja in osredotočenosti na kulturo zaupanja. Opraviti imamo torej z vrzeljo med namero poslovodstva in dejansko uspešnostjo programov integritete poslovanja.

 

Premostiti je treba vrzel med namero ...

 • poslanstvo in vrednote
 • kodeks ravnanja
 • standardi, pravila in postopki
 • sporočila in usmeritve vodstva

in dejanskim vedenjem.

 • načela, vedenjski standardi in nenapisane norme, ki vodijo ravnanja zaposlenih in tretjih oseb
 • preverljivi podatki o vedenju zaposlenih in organizacijski kulturi
 • merljivost

Štiri ključna področja

V EY verjamemo, da obstajajo štiri področja, ki jih morajo organizacije uskladiti s svojimi cilji. Naš model temelji na dobrih praksah, spoznanjih o skladnosti poslovanja in podatkih, s katerimi spremljamo učinkovitost programa. Organizacije morajo uravnotežiti poslovne cilje in tveganja ter upoštevati vpliv pritiskov, odnosov in organizacijske kulture na ravnanja zaposlenih.

 • Upravljanje

  Struktura upravljanja integritete, ki vključuje organe upravljanja in nadzora, linijsko vodenje, korporacijske funkcije ter politike, ki usmerjajo organizacijsko vedenje.

 • Kultura

  Zavezanost integriteti, ki vodi odločitve v celotnem podjetju in pri tretjih strankah. Kultura zaupanja je ključnega pomena za uspeh.

 • Kontrole

  Postopki, ki integriteto integrirajo v vsakodnevno delovanje, saj omogočajo preprečevanje in odkrivanje kršitve zakonov in politik podjetja.

 • Informacije

  Podatki nudijo vpogled v pojav novih tveganj in uspešnost integritete, v učinkovitost programa spodbujanja integritete in v osveščenost zaposlenih.

Celovit in uspešno implementiran model etičnega poslovanja ni več osredotočen na preprečevanje in odkrivanje škodljivega ravnanja, ampak spodbuja vedenje, ki ustvarja vrednost. 

Povzetek

Podjetja, ki na integriteto gledajo kot na kompetenco, so veliko bolj samozavestna pri poslovanju v visoko tveganjem poslovnem okolju, vstopanju na nove trge in pri potencialnih prevzemih ter uvajanju novih rešitev in postopkov. Takšna podjetja vključujejo integriteto in preglednost s svoje poslovne odnose s partnerji in drugimi deležniki.

O članku

Avtor/ica Vitja Gričar

EY Slovenija, Senior Manager, forenzika in integriteta poslovanja

Ponosen je na uspehe v primerih, nad katerimi so drugi že obupali, in uživa v preiskovanju primerov, ki kot vrh leden gore pod sabo skrivajo obsežnejše kršitve.

Povezane vsebine Forenzične storitve