EY 7 Drivers of Growth

V današnjem svetu hitrih sprememb je doseganje ciljev in zagotavljanje rasti podjetja izziv, ki nedvomno požene kri po žilah. EY ima dolgo tradicijo sodelovanja z najbolj ambicioznimi direktorji, lastniki podjetij in samostojnimi podjetniki na svetu, ki jim nudimo podporo pri hitrejšem doseganju vodilnih položajev na trgu. Na podlagi analize njihovih uspehov smo pripravili okvir rasti EY 7 Drivers of Growth.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

Kaj lahko EY stori za vas

EY 7 Drivers of Growth je okvir, ki ambicioznim voditeljem omogoča, da na svoje podjetje pogledajo z drugega zornega kota, odkrijejo ves svoj potencial in uspešno implementirajo strategijo rasti.

Svetovanje EY 7 Drivers of Growth vam bo omogočilo:

 • da svoje trenutne zmožnosti ocenite glede na vaše prihodnje cilje,
 • da pridobite vpogled v delovanje najuspešnejših podjetij na trgu,
 • da jasno opredelite svoje prioritete, priložnosti in izzive,
 • da ovrednotite in izboljšate svojo poslovno strategijo,
 • da pripravite akcijski načrt, s katerim boste dosegli večjo odpornost in trajnostno rast podjetja,
 • da vaša vodstvena ekipa doseže konsenz glede prihodnosti podjetja in poti do cilja.

      EY 7 Drivers of Growth

EY 7 Drivers of Growth

EY 7 Drivers of Growth je preverjen in zaupanja vreden program, ki temelji na znanju več tisočih hitro rastočih podjetij. Vašo strategijo za ohranjanje, grajenje in izboljšanje vašega podjetja vam lahko pomagamo videti v novi luči in vas usmerimo na pot do uspeha.

 

Kontaktirajte nas za več informacij

Naučite se iz uspehov najuspešnejših podjetnikov na svetu

Ko smo preučili načine delovanja, ki so vodilnim podjetjem na svetu zagotovila rast ne glede na razmere na trgu, se je pokazalo, da se najuspešnejša podjetja osredotočajo na širok nabor zmožnosti in svoj čas, denar in energijo na poti do rasti enakomerno vlagajo v 7 ključnih področij. Izkazalo se je, da so ta področja najbolj pomemmbna za grajenje odpornosti in spodbujanje trajnostne rasti.

Preberite več o ključnih 7 področjih:

 • Stranke

  Vodilna podjetja se od vsega začetka osredotočajo na stranke. Vedo namreč, da lahko konkurenčno prednost dosežejo le, če potrebe in želje strank postavijo na prvo mesto.

  Svoje stranke poznajo do potankosti, predvidijo lahko njihove prihodnje potrebe in želje, s čimer si zagotovijo njihovo zvestobo, ki jo znajo pretvoriti v dolgotrajno stabilno rast.

  Tudi ko postanejo vodilno podjetje na trgu, neprestano razmišljajo o tem, kako lahko pritegnejo in navdušijo svoje stranke na vseh tržiščih, ki jih pokrivajo.

 • Zaposleni

  Podjetje je vredno le toliko kot ljudje, ki so zaposleni v njem. Vodilna podjetja najboljše zaposlene najdejo tako, da ustvarijo okolje, ki spodbuja različnost ter jim pomaga pritegniti in obdržati prave ljudi, ki pripomorejo k rasti podjetje - torej ne le odlične zaposlene, ampak zaposlene, ki soustvarjajo kulturo podjetja in delijo njegovo poslanstvo in vizijo.

  Vodilna podjetja svojo strategijo upravljanja uspešnosti in nagrajevanja zaposlenih povežejo s poslanstvom in vizijo. Postavijo močno vodilno ekipo in ustvarijo vključujoče okolje, v katerem se zaposleni čutijo sprejete v vseh pogledih, kar spodbuja inovativnost, ki je ključ do rasti.

  Podjetja lahko svoje želje in cilje dosežejo le, če investirajo v svoje zaposlene, spodbujajo njihove talente in jim pomagajo razvijati spretnosti, ki ustrezajo potrebam podjetja v vsaki fazi rasti.

 • Tehnologija

  Tehnologija spreminja vse vidike poslovanja. Vodjem podjetij omogoča, da sprejemajo boljše, hitrejše in pametnejše odločitve, s katerimi se lahko hitro odzovejo na spremenjene potrebe strank, izboljšajo poslovno uspešnost in upravljajo tveganja.

  Digitalizacija, nove tehnologije in analiza podatkov močno vplivajo na podjetja v vseh industrijskih sektorjih ter s sabo prinašajo tako priložnosti kot izzive. Digitalne tehnologije so povsem spremenile način komunikacije med strankami in podjetij ter omogočile nove poslovne modele, ki podpirajo zduževanje različnih sektorjev.

  Podjetja, ki uspešno izkoriščajo moč tehnologije, s pomočjo umetne inteligence in avtomatizacije procesov spodbujajo človeški potencial, ter z večjim poudarkom na inovativnosti, ustvarjalnosti in strateškem razmišljanju dosegajo pomembno konkurenčno prednost. 

 • Poslovanje

  Operativni model podjetja predstavlja povezavo med strateškimi cilji podjetja in njegovo sposobnostjo doseganja teh ciljev. Jasen pristop, ki delovanje podjetja poveže z njegovo strategijo, poveča možnosti za uspeh kljub žongliranju s spreminjajočimi se potrebami stranki in načini kupovanja, združevanjem sektorjev in novim igralcem na trgu.

  Vodilna podjetja na trgu spodbujajo kulturo stalnega napredka na vseh nivojih delovanja, od mikro do makro ravni. Osredotočena so na podrobnosti, saj razumejo, da lahko le z odličnostjo in stalnim napredkom na prav vseh področjih poslovanja ohranijo svojo prednost.

  Delovanje podjetja mora biti tudi zelo fleksibilno, da se lahko hitro prilagodi novim okoliščinam, izkoristi poslovne priložnosti in hkrati zmanjša tveganja.

 • Finance

  Vsako podjetje potrebuje finančna sredstva, da lahko raste. Način, kako podjetje upravlja z denarjem — in z novimi investitorji — določa njegovo prihodnost.

  Vodilna podjetja na podlagi svoje strategije rasti na vsakem koraku sproti določijo najustreznejši finančni pristop, kar jim omogoča, da z upravljanjem razpoložljivih sredstev dobijo najboljše možne rezultate.

  To dosežejo tako, da poskrbijo za strateško in komercialno delovanje svoje finančne funkcije, s finančnim direktorjem v vlogi finančnega svetovalca, ki pomaga izboljšati poslovanje tako, da odločevalem nudi prodorne vploglede v dogajanje.

 • Transakcije

  Vodilna podjetja na trgu svoj položaj le redko dosežejo samo z organsko rastjo. Na poti do vrha iščejo uspešna partnerstva in strateške prevzeme, ki pospešijo njihovo rast, konkurenčnost in dobičkonosnost.

  Vodilna podjetja hitro prepoznajo pomen transakcij in partnerstev na dinamičnih trgih našega časa. Razumejo, da se dober posel ali dober partner ne pojavita sama od sebe. Potrudijo se, da njihove transakcije in partnerstva podpirajo splošno strategijo rasti, pozorno spremljajo razmere, pripravljajo profile igralcev na njihovem tržišču in poskrbijo, da lahko uspešno izkoristijo priložnosti, kadar se te pojavijo. 

 • Tveganja

  Uspešno obvladovanje tveganj zmanjša nihanja znotraj podjetja. Obstaja namreč močna povezava med uspešnostjo obvladovanja tveganj ter tako najvišjo kot najnižjo predvideno stopnjo rasti.

  Na vsaki stopnji rasti podjetja je eden od ključnih dejavnikov uspeha sposobnost odkrivanja in obvladovanja tveganj. Vodilna podjetja na trgu znajo najti ravnovesje med obvladovanje in sprejemanjem tveganj, ki jim pomaga, da se soočajo s spremembami in ustvarjajo trajnostno rast.

"Okvir EY 7 Drivers of Growth mi je pomagal razumeti, na katera področja se moramo osredotočiti, če želimo, da se naše podjetje razširi. Dobila sem moč za sprejemanje boljših strateških odločitev."

Po svetovanju 7 Drivers of Growth smo v samo 6 mesecih zaposlili 25 % več zaposlenih in izvedli dva pomembna kratkoročna projekta.
Herna Muñoz-Galeano
Izvršna direktorica in ustanoviteljica HMG Systems Engineering

Uresničite svoje cilje z EY Private

EY vam zagotavlja storitve, ki temeljijo na obsežnih izkušnjah, saj podjetja v zasebni lasti predstavljajo kar devetdeset odstotkov naših strank.

Uresničite svoje cilje s svetovalci, ki svetujejo uspešnim.

 

Preberite več v angleščini

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.