Kako učinkovito upravljanje trajnosti prispeva k dolgoročni vrednosti podjetja?

14 minutno branje 23. maj 2023
Povezane vsebine Trajnost

Dokumenti

 • EY Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey 2023 (pdf)

Raziskava o dolgoročni vrednosti in upravljanju podjetij (EY Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey 2023) je pokazala, da uspešno upravljanje pozitivno vpliva na trajnostne rezultate.

Na kratko

 • Najnovejše raziskave kažejo, da sta učinkovito upravljanje in skrben nadzor upravnih odborov ključnega pomena za premik od zastavljanja trajnostnih ciljev do doseganja konkretnih rezultatov.
 • Najpomembnejše je pravo razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi  prednostnimi nalogami.
 • Osredotočnost na dinamično upravljanje, nagrajevanje in zagotavljanje ustreznega poročanja prispeva k sistematičnemu, odgovornemu in pristnemu pristopu k upravljanju trajnosti.

Nujno je, da čim prej dosežemo učinkovito upravljanje trajnostnih izzivov na svetovni ravni. Čeprav ideja o trajnostnem delovanju podjetij in organizacij izvira iz poznih 80-ih let, imajo organizacije po vsem svetu še vedno težave z doseganjem dejanskih rezultatov na področjih, kot sta globalno segrevanje in sodobno suženjstvo. Družbeni pritiski zahtevajo, da podjetja prevzamejo vodilno vlogo pri soočanju s temi problematikami, vendar morajo ta drastično spremeniti svoj pristop k trajnosti, če želijo zagotoviti pomenljive rezultate.

V tretji izdaji vsakoletne raziskave o dolgoročni vrednosti in upravljanju podjetij EY Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey 2023 smo zajeli mnenja in poglede 200 direktorjev in višjih vodij ter na podlagi njihovih odgovorov raziskali, kako se korporativno upravljanje razvija v smeri vključevanja trajnosti v strategije in pristope k ustvarjanju dolgoročne vrednosti. Raziskava je pokazala, da je kritičen dejavnik pri premiku od zastavljanja trajnostnih ciljev do doseganja konkretnih rezultatov prav učinkovito upravljanje in nadzor upravnih odborov.

Dokumenti

 • Prenesite raziskavo o dolgoročni vrednosti in upravljanju podjetij EY Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey 2023

Analiza, ki smo jo izvedli v EY, je pokazala, da majhna skupina »strokovnjakov« na področju učinkovitega upravljanja trajnosti dosega tako finančno rast kot trajnosti napredek, po drugi strani pa mora veliko večja skupina »začetnikov« na tem področju še veliko postoriti:

 • Šestinsedemdeset odstotkov strokovnjakov je optimističnih glede obetov za rast prihodkov v njihovem podjetju v naslednjih 12 mesecih. Med začetniki je takih manj kot polovica (45 %).
 • Več kot polovica strokovnjakov (52 %) je »zelo zadovoljna« s svojim napredkom pri doseganju podnebnih ciljev, ki so del njihovega pristopa k okoljski trajnosti. Med začetniki je takih le 13 %.

Da bi ugotovili, kaj strokovnjake loči od drugih in podjetjem pomagali začrtati pot do učinkovitejšega upravljanja trajnosti, se raziskava osredotoča na tri teme:

 • kakšen je pomen učinkovitega upravljanja za doseganje trajnosti, ki jo vodijo vrednote, in zakaj pri usklajevanju kratkoročnih in dolgoročnih ciljev še vedno prihaja do napetosti;
 • kako vodilna podjetja dosegajo boljše rezultate, čeprav priznavajo, da je na področju učinkovitega upravljanja trajnosti možnih še veliko izboljšav;
 • kako lahko podjetja uvedejo sistematično, odgovorno in verodostojno upravljanje, ki jim omogoča, da s trajnostjo ustvarjajo dodano vrednost.
 • O raziskavi

  V raziskavi je sodelovalo dvesto evropskih direktorjev podjetij in višjih vodij, katerih odgovori so nam pomagali razumeti njihov napredek in izzive pri doseganju dolgoročne vrednosti ter pomen le-te za korporativno upravljanje podjetij. Dvajset odstotkov sodelujočih je bilo predsednikov ali neizvršnih direktorjev upravnega odbora, 20 % izvršnih direktorjev, ostali sodelujoči pa so bili vodje in direktorji posameznih področij v podjetju. Polovica sodelujočih prihaja iz podjetij, ki imajo letno več kot milijardo evrov prihodkov, druga polovica pa iz podjetji z med 100 in 999 milijoni evrov. Anketiranci prihajajo iz 15 evropskih držav in 26 različnih industrij.

 • Opredelitev »strokovnjakov« in »začetnikov«

  Da bi opredelili strokovnjake in začetnike, smo pripravili kriterije za ocenjevanje upravljanja trajnosti, ki temeljijo na oceni anketirancev o tem, kako učinkovito je bilo njihovo upravljanje na šestih ključnih področjih od težjih izzivov (kot je »spodbujanje uspešnosti ESG prek mehanizmov nagrajevanja vodilnih«) do bolj 'mehkih' problematik (kot je »spodbujanje odprte in iskrene razprave, da bi zagotovili strinjanje vseh članov upravnega odbora s prednostnimi nalogami in pristopom podjetja na področju ESG«). Na podlagi teh rezultatov smo anketirance razdelili na tiste z učinkovitejšim (»strokovnjaki«) ali manj učinkovitim (»začetniki«) upravljanjem trajnosti ter ocenili pristope, koristi in izzive, o katerih je poročala vsaka skupina.

Povzetek

Neprestane spremembe prioritet na področju trajnosti predstavljajo velik izziv za evropske izvršne direktorje in člane uprav. To lahko povzroči reaktivne odzive namesto strateškega načrtovanja. Negotovost se lahko odraža tudi v nezmožnosti sprejemanja odločitev. S pravim načinom upravljanja lahko podjetja identificirajo tista trajnostna področja, ki so najbolj pomembna za ustvarjanje dolgoročne vrednosti: to so področja, ki pripomorejo k varni prihodnosti podjetja ter hkrati varujejo prihodnost planeta in ljudi.

O članku

Povezane vsebine Trajnost