Portretna fotografija Janje Skamlič

Janja Skamlič

EY Slovenija, Partner, forenzika in integriteta poslovanja

"Kaos vedno prinaša tudi priložnosti." - Sun Tzu

Glavna področja Forenzične storitve
Pisarna Ljubljana, SI

Janja ima skoraj 20 let izkušenj v notranji in zunanji reviziji, predvsem pa na področju forenzičnih preiskav ter odkrivanja in preprečevanja zlorab v družbah. Oddelek, ki ga vodi Janja v Sloveniji že od leta 2004 izvaja različne forenzične preiskave gospodarskega kriminala, posebne revizije v skladu s 318. členom ZGD-1, z namenom razumevanja morebitne odškodninske odgovornosti in morebitnih sumov kaznivih dejanj oziroma opravljanja drugih forenzičnih postopkov.

Janja je v preteklosti sodelovala z različnimi pravnimi strokovnjaki pri reševanju pravdnih sporov, v zvezi s pojasnitvijo posameznih primerov. Vodila in usmerjala je zahtevne forenzične preiskave gospodarskega kriminala tako v Sloveniji kot tudi v tujini in sicer predvsem v državah balkanskega polotoka.

Janja je članica Zveze pooblaščenih preiskovalcev prevar (Association of Certified Fraud Examiners, Austin, Texas), in imetnica naziva pooblaščena preiskovalka prevar (Certified Fraud Examiner CFE), ki ga izdaja ta ista Zveza.

Kako Janja gradi boljše poslovno okolje

Janja boljše poslovno okolje gradi predvsem na področju integritete poslovanja, saj je sodelovala na projektih vzpostavitve okvirja skladnosti in integritete poslovanja, izvedbi ocenjevanja tveganj za zlorabe v družbah, vzpostavitvi ustreznih notranjih kontrol, ki preprečujejo tveganja zlorab in kot ekspert sodelovala na projektih avtomatiziranega odkrivanja zlorab v družbah.

Stopite v stik z Janjo