Portrait of Liva Preglav

Liva Preglav

Manager

Računovodstvo, davčno poročanje, priprava finančnih izkazov, davek od dohodkov pravnih oseb

Areas of focus Davki
Pisarna Ljubljana, SI

Liva ima več kot 7 let izkušenj s svetovanjem na področjih davka od dohodka pravnih oseb, računovodstva ter priprave finančnih izkazov. Strankam pomaga tudi pri pripravi računovodskih in davčnih poročil za poročanje znotraj mednarodnih skupin podjetij. 

"Uživam v nadgrajevanju svojega znanja ter reševanju kompleksnih davčnih in računovodskih vprašanj. Svoj prosti čas pa namenjam potovanjem ter spoznavanju novih kultur.“

Contact Liva