4 min za čitanje 28.02.2020.
Container ship sailing towards dark storm clouds

COVID-19: Kako iskovati lanac snabdevanja koji može da izdrži olujne udare

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

4 min za čitanje 28.02.2020.
Related topics COVID-19 Consulting

U jeku potresa izazvanih virusom COVID-19 agilni, povezani ekosistemi su ključ održavanja fleksibilnosti poslovanja.

P rateći pretnju ljudskom zdravlju koju predstavlja virus Covid -19, kompanije širom sveta stavljaju na prvo mesto dobrobit svojih zaposlenih ohrabrujući ih da preduzimaju mere kao što su smanjenje putovanja ili ostanak u samoizolaciji kako bi pomogli u sprečavanju širenja zaraze.

Manjak osoblja neizbežno primorava kompanije u ključnim industrijama da smanje obime svog poslovanja. Rezultat je ozbiljna pretnja globalnim lancima snabdevanja.

Na primer, 94% kompanija sa liste Fortune 1000 companies trpi potrese u svojim lancima snabdevana kao rezultat uticaja virusa Covid-19. Ipak, ti potresi verovatnopredstavljaju samo vrh ledenog brega u smislu ukupnog ekonomskog uticaja koji će virus ostaviti. U nedavnom, novinskom članku, istraživačka firma Oxford Economics upozorila je da bi se globalni ekonomski rast mogao smanjiti za više od jednog biliona američkih dolara sada, kada je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju virusa Covid-19.

Ometanje je nova norma

Duboko zabrinjavajuća epidemija kao što Covid-19 jeste, samo su jedan od mnogih destruktivnih događaja koji mogu neočekivano pogoditi lance snabdevanja, na štetu poslovnih rezultata.

Duboko zabrinjavajuća epidemija kao što Covid-19 jeste, samo su jedan od mnogih destruktivnih događaja koji mogu neočekivano pogoditi lance snabdevanja, na štetu poslovnih rezultata. Na primer, tokom prethodnih deset godina, lanci snabdevanja bili su poremećeni prirodnim katastrofama, kao što je zemljotres Tohoku 2011. godine koji je zaustavio proizvodnju za proizvođače vozila u Japanu. Otpornost lanca snabdevanja takođe su testirali teroristički napadi i građanski nemiri, kao što su masovni protesti u Čileu 2019. godine, što je dovelo do pada proizvodnje u rudnicima bakra u zemlji. Preostale pretnje lancima snabdevanja poslednjih nekoliko godina uključuju raznolike virtualne napade, blokade u trgovini - kao i situacije kada su dobavljači osnovnih sirovina u problemu.

Prekid lanca snabdevanja predstavlja rizik za kompanije koji ima dugotrajan uticaj, posebno u našem visoko globalizovanom dobu gde kompanije obično imaju duge, složene lance. Ovakve lančane strukture su u suštini loše pripremljene da se bore sa sve većim brojem neplaniranih nepogoda.

Preobražaj lanaca snabdevanja

Kako kompanije mogu da povećaju otpornost svojih lanaca? U osnovi, treba da se udalje od krutih,  linearnih lanaca snabdevanja i da posluju u okviru prilagodljivih mrežnih ekosistema sa fokusom na pet ključnih oblasti:

  1. Procena i strategija. Sprovedite end-to-end procenu rizika kako biste testirali lanac snabdevanja, identifikovali kritične scenarije rizika i definisali potencijalne odgovore.

  2. Capability build-out. Invest in key supply chain capabilities, including visibility and monitoring, alternative business operating models, alternative supplier sourcing strategies, network flexibility and agile planning.

  3. Intelligence monitoring. Implement risk monitoring and reporting tools, as well as an early warning system that enables a rapid early response to risks or disruptions. Undertake new product risk assessments and look for changes in demand and supply. Conduct ongoing risk and controls assessments, including systems and facility risk and cyber reviews.

  4. Operating procedures. Put in place a Plan B for disruptive events, covering operating procedures and responses to predefined supply disruption triggers, such as a natural disaster or terrorist attack. Work to ensure there is clear delegation of authority and decision-making and that external and internal communication protocols are in place.

  5. Procena i strategija – Sprovesti procenu rizika celokupnog lanca snabdevanja (end-to-end) uz testiranje lanca snabdevanja na stres i identifikovati scenarije kritičnog rizika i definisati potencijalne odgovore.

Niko ne može predvideti potpuni socijalni i ekonomski uticaj koji će epidemija Covid-19 ostaviti kao u ostalom zabilo koji događaj sa globalnim uticajem. Ipak, to je poslužilo kao podsetnik kompanijama da je rizik od neočekivanih razornih događaja sveprisutan i ako žele da nastave da pružaju uslugu svojim klijentima i zajednicama u periodu nepogoda, treba da budu proaktivni u svom planiranju.

To su koraci koje kompanije sada mogu da preduzmu da bi pomogle i obezbedile da se njihovi lanci snabdevanja transformišu na načine koji im pomažu da funkcionišu efikasno, čak i kada su napadnuti neočekivanim globalnim događajima. Ne radi se samo o zaštiti profita. Elastičnost lanaca snabdevanja je od presudnog značaja za osiguravanje zdravlja i blagostanja ljudi širom sveta.

Rezime

Tradicionalne strukture lanaca snabdevanja su optimizovane za troškove i nisu opremljene da se efikasno izbore sa sve većim brojem neplaniranih ometanja. Da bi izgradile otporne lance snabdevanja kompanije treba da se fokusiraju na sposobnost izgradnje da im pomognu da se pripreme, osete i odgovore na buduće razorne događaje.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19 Consulting