Odgovor na COVID-19

Da biste lakše upravljali krizom koju sa sobom nosi COVID-19, ovde možete pronaći najrelevantnije uvide kompanije EY o struktuiranom upravljanju krizama, otpornosti preduzeća i planiranju oporavka.

Kontaktirajte nas za podršku tokom ovih nestabilnih vremena

Pristupite našim najnovijim uvidima u uticaj COVID-19 pandemije

Naši glasnici i novosti, direktno u Vaš inbox.

Pretplatite se

Kontaktirajte nas za podršku tokom ovih nestabilnih vremena

Razgovarajte sa jednim od naših profesionalaca o tome kako Vam možemo pružiti podršku tokom epidemije COVID-19.