3 min za čitanje 2.12.2021.
Kvalitativna analiza trendova u nabavci

Kvalitativna analiza trendova u nabavci

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

3 min za čitanje 2.12.2021.
Related topics Consulting

Prikaži resurse

  • Kvalitativna analiza trendova u nabavci (pdf)

Nabavka preuzima ulogu u stvaranju konkurentske prednosti organizacija i kreiranju unapređenog lanca vrednosti u „novom normalnom“. Kompanija EY je analizirala koji su to trenutni ključni trendovi i sa kakvim promenama se suočava operativni rad nabavke.

Svedoci smo da je jedina univerzalna konstanta u današnjem poslovnom svetu promena. COVID-19 pandemija, tehnološke inovacije, globalizacija, klimatske i društvene promene stavljaju fokus na kreiranje otpornijih organizacija i agilnijih poslovnih modela. Sama nabavka nije izuzeta od eksternih promena koje su katalizatori unapređenja uloge ove funkcije u organizacijama. Pandemija COVID-19 je ukazala na kritične tačke globalnog lanca snabdevanja, koji je i dalje u određenoj meri operativno ugrožen. Pandemija je takođe uticala na smanjenje globalne trgovine u 2020. godini i to od 13-22% (prema EY Megatrends istraživanju, 2020). S obzirom na proširenost lanaca snabdevanja i veće zavisnosti od dobavljača, funkcija nabavke je sada u idealnoj poziciji da deluje kao ključan posrednik između internih kupaca i eksternih snabdevača.

Dodatno, tehnološke inovacije uslovljavaju fundamentalne promene u lancu snabdevanja i nabavci. Efikasnije rešavanje poslovnih izazova, povećanje produktivnosti i efikasnost pri izvođenju aktivnosti nabavke su podržani od strane novih tehnologija (veštačka inteligencija, računarstvo u oblaku, Internet stvari). Pored tehnoloških inovacija, klimatske i društvene promene, te promene u navikama potrošača, zahtevaju od organizacija poslovanje prema principima održivosti, okoline i socijalnog upravljanja, sa posebnim fokusom na partnerstva sa dobavljačima.

Uzimajući u obzir navedeno, revizorsko-konsultantska kompanija EY, analizirala je koji su to ključni trendovi u nabavci i u kojem pravcu nabavka treba transformisati svoj poslovni model kako bi odgovorila na identificirane katalizatore promena.

Ključni trendovi u okviru nabavke

  • Nova optimizacija troškova

Kako postići bolju kontrolu troškova kako bi nabavka neprekidno kreirala optimalnu vrednost za kompaniju, s obzirom na to da se troškovi u okviru lanca snabdevanja procenjuju na oko 60% ukupnih troškova? Transformacija operativnog modela funkcije nabavke i centralizacija aktivnosti nabavke omogućavaju optimizaciju troškova putem specijalizacije i otklanjanja neefikasnosti procesa.

  • Saradnja sa manjim brojem dobavljača

Saradnja sa manjim brojem dobavljača je ključna strategija nabavke, koja omogućava vremenske i finansijske uštede u pogledu određenih aktivnosti nabavke. Takođe, doprinosi unapređenju komercijalnih uslova, pregovaračke moći organizacije, kao i ostvarivanju partnerstava sa dobavljačima. 

25 - 35%

Opseg kretanja ušteda na nivou određenih aktivnosti procesa koje se na ovaj način mogu ostvariti nisu zanemarljive

  • Optimizacija baze dobavljača

U pogledu predstavljenih tržišnih aktuelnosti i promena uzrokovanim pandemijom COVID-19, optimizacija baze dobavljača ukazuje na značaj odabira pravog dobavljača. Pored modela 10C, segmentacija i upravljanje rizicima, pa i razvoj partnerstava u nabavci potpomažu stratešku analizu doprinosa dobavljača samoj konkurentnosti i razvoju organizacije. 

  • Održivost

Nabavka se smatra održivom kada integriše zahteve i kriterijume koji su kompatibilni i u skladu sa zaštitom životne sredine, društvenim napretkom i podrškom ekonomskog razvoja (efikasnost resursa, poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, optimizacija troškova). Održiva nabavka integriše ove principe u svoje aktivnosti uz ostvarivanje komercijalnih benefita, upravljanje rizicima, te kreiranje nove reputacije i imidža organizacije.

  • Agilnost nabavke

Iako se konvencionalni modeli nabavke u velikoj meri ne smatraju agilnim zbog tradicionalnih ugovora i odnosa, te limitirane integrisane saradnje između organizacije i dobavljača, uspeh same organizacije će zavisiti od inovativnosti, otpornosti, kao i prilagodljivosti nabavke novim tržišnim promenama. Dodatno, agilne nabavke ulažu u osposobljavanje i obrazovanje zaposlenih sa ciljem poboljšanja suočavanja sa promenama.

  • Uloga digitalizacije

Digitalni pokretači i tehnološke inovacije (veštačka inteligencija, robotika, Internet stvari) uveliko utiču na aktivnosti u lancu snabdevanja i omogućavaju pozicioniranje nabavke kao ključnog kreatora vrednosti za šire poslovanje. Fleksibilan proces nabavke osnažen digitalnim alatima vodi do rasta konkurentske prednosti, istovremeno osiguravajući da kompanija uvek bude korak ispred tržišta.

84%

timova za nabavku i njihovih lidera kaže da će promeniti način isporuke u narednih 3-5 godina ...

Ali svega…

32%

je zapravo i razvilo strategiju kako bi to ispunili…

Prikaži resurse

  • Kvalitativna analiza trendova u nabavci - kompletan izveštaj

Rezime

Danas funkcija nabavke ima priliku da doprinese stvaranju konkurentske prednosti za celokupnu organizaciju. Identifikovani katalizatori promena, trendovi u nabavci, omogućavaju organizacijama otpornost i efikasnije upravljanje nepredviđenim okolnostima. Detaljnije o ovim informacijama možete naći u EY izveštaju „Kvalitativna analiza trendova u nabavci“.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Consulting