4 min za čitanje 24.02.2022.
EY Preduzetnički barometar 2021

EY Preduzetnički barometar 2021

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

4 min za čitanje 24.02.2022.

Prikaži resurse

Šestu godinu po redu, kompanija EY u Srbiji, objavila je lokalnu studiju: „EY Preduzetnički barometar“ 

Uslovi poslovanja odavno ne zavise samo od tržišta ili novca, već je sve važnije imati pristup relevantnim informacijama. Stoga su alati koji omogućavaju prikupljanje, analizu i plasiranje informacija sve važniji u svakodnevnom poslovanju. Kompanija EY je realizujući svoj decenijski globalni program EY Preduzetnik godine imala pristup velikoj količini različitih podataka koje je preuzela od učesnika programa, kako u svetu tako i kod nas. Razvrstani po kategorijama, statistički prikazani i pod zajedničkim imenom EY Preduzetnički barometar daju preciznu sliku preduzetništva u Srbiji.

Studija je stvorena za potrebe poređenja rada preduzetnika i osmišljena u okviru programa EY Preduzetnik godine. Vremenom, dodavanjem i izoštravanjem anketa, prikupljanjem većeg broja podataka, uz povećanje broja prethodnih istraživanja, nastao je EY Preduzetnički barometar – svojevrsni vodič kroz srpsku preduzetničku scenu. Poređenja podataka sa prethodnim godinama, upoređivanje najvećih izazova i najnovijih dostignuća i rezultanti daju prikaz preduzetništva i njegovog razvoja tokom godina. Šestu godinu uzastopno objavljena je ova studija, koja zapravo predstavlja rezultat opsežnih istraživanja koja naš tim sprovodi.

Kroz program EY Preduzetnik godine, koji postoji gotovo deceniju u našoj državi, imali smo priliku da izbliza upoznamo preko 200 domaćih preduzetnika, a 10 godina kasnije njihove ideje, načini za opstanak na tržištu, inovacije koje uvode u svoje poslovanje i dalje su fascinantni. Vođeni time, došli smo na ideju da detaljnije proučimo i shvatimo način na koji razmišljaju i delaju preduzetnici koji stoje ispred svojih brzorastućih kompanija, pa smo 2016. godine kreirali lokalnu studiju: EY Preduzetnički barometar.

Srbija je tek tokom poslednje decenije ozbiljnije počela da se bavi ulogom preduzetništva u celokupnoj privredi, iako je u svetu sasvim drugačija situacija. Revizorsko – konsultantska kompanija EY na globalnom nivou već više od trideset godina posmatra, izučava i pomaže razvoj preduzetništva. Pre deset godina je i u Srbiji, po ugledu na globalni trend, ustanovljena nagrada EY Izbor za preduzetnika godine, čime se promovišu dobre poslovne prakse i najuspešniji preduzetnici.

Kada se osvrnemo na rezultate prvih izdanja ove studije, vidljivo je da su brige koje su kontinuirano godinama mučile domaće preduzetnike, sada, zbog pojave COVID-19 pandemije, dosta drugačije. Preko 100 ispitanika odgovaralo je na relevantna pitanja na osnovu, kojih smo i objavili ovo istraživanje.

Statistike koje iz godine u godinu, skuplja, analizira i obrađuje tim kompanije EY, u kratkim crtama vrlo jasno oslikavaju trenutnu preduzetničku scenu. Dragocena su i poređenja sa prethodnim godinama koja ukazuju na trendove, promene i dalja usmerenja. Tako se broj žena preduzetnika u ovogodišnjem istraživanju smanjio na 24% u odnosu na prošlogodišnje statistike u kojima je taj procenat bio 27%. Najstarija kompanija u ovogodišnjoj anketi je već prevalila polovinu veka, osnovana je 1967. godine. Nasuprot njoj, najmlađi ispitanici su osnovani pre šest godina, 2015. godine. Pedeset dva odsto vlasnika kompanija je samostalno osnovalo svoja preduzeća od kojih je skoro 70% prvo preduzeće osnivača. Broj zaposlenih se kreće od jedan do preko dve hiljade što ukazuje na značajni diverzitet preduzetničkih kompanija aktivnih na našoj privrednoj sceni. Dominante industrije i sada su proizvodnja, IT hardver i softver i građevinska industrija. Više od polovine ispitanika (57%) naišlo je na poteškoće u nabavci sirovina potrebnih za proizvodnju proizvoda / usluga, kao rezulta pandemije COVID-19 virusa. 82% anketiranih preduzetnika iskoristilo je uplatu minimalne zarade po svakom zaposlenom kao jednu od mera Vlade Republike Srbije, dok 98% ispitanika smatra da je trajno zatvaranje kompanija malo verovatno u slučaju novog talasa pandemije.

Među preduzetnicima i dalje ima najviše onih sa završenim fakultetom (u trajanju od tri i više godina) i to 68% što je manje nego što je pokazala prošlogodišnja anketa – 75%. Evropske statistike ukazuju da je jedan od važnijih uticaja  na osnivanje, razvoj i uspešnost u poslovanju preduzetničkih kompanija i obrazovanje – zemlje koje imaju veći procenat visokoobrazovanih preduzetnika imaju i veće zahvate investicionog kapitala prilikom pokretanja različitih kategorija preduzetničkih projekata i poduhvata. Sticanje kompanijske zrelosti koja često otvara prostor za nova radna mesta ili angažovanje dodatne radne snage takođe se dovodi u vezu sa većim stepenom obrazovanja osnivača ili vlasnika preduzetničkih kompanija.

Izazovni periodi često znatno otežavaju uslove poslovanja, a poslednje dve, ili čak tri decenije u poslovnom svetu Srbije su jako teške i turbulentne. Pozitivna strana teških perioda je rađanje novih ideja, novih načina proizvodnje i poslovanja, novih rešenja koja se uočljivo  češće pojavljuju u preduzetničkim okruženjima. Korak po korak, preduzetnici u Srbiji zauzeli su svoje mesto na privrednoj mapi i sve je više dobro iscrtanih puteva i pomeranja ka vrhu. Uz nove tehnologije, nove materijale i nove pristupe sve je više poboljšanja u načinima poslovanja preduzetnika. Kada se tome doda i podrška iz vrha sistema, koja je izuzetno važna, otkrivaju se novi prostori za razvoj i ostanak na privrednoj sceni. Podrška, naročito usmerena na nosioce inovacija koji su spretni u realizaciji u stresnim uslovima i samim tim sposobni za borbu u iznenadnim uslovima, jako je važna  za razvoj preduzetničkog poslovanja.

Kompanija EY je pre nekoliko decenija iskustveno uvidela značaj preduzetništva za razvoj državnih privreda kao i nedostatak afirmativnih programa promocije ovog načina poslovanja. Zato je osmišljen program EY Preduzetnik godine kroz koji se u fokus poslovnog sveta stavlja preduzetništvo kao najperspektivniji način poslovanja kao i najbolji preduzetnici u svom okruženju.

EY Preduzetnički barometar daje opsežne i precizne analize i uz svetsko iskustvo kompanije EY formira pravu sliku preduzetništva i naglašava bolje, efikasnije i efektnije načine za bolju promociju, podršku i povećanje vidljivosti preduzeća koja vode preduzetnici. Da bi se poboljšao položaj preduzetnika u Srbiji najvažnije je razumeti njihovu svakodnevicu i probleme sa kojima se susreću na dnevnoj bazi – zato je naša kompanija od samog početka programa EY Preduzetnik godine insistirala na podacima koji u tom razumevanju mogu pomoći.

Rezime

Studija je stvorena za potrebe poređenja rada preduzetnika i osmišljena u okviru programa EY Preduzetnik godine. Vremenom, dodavanjem i izoštravanjem anketa, prikupljanjem većeg broja podataka, uz povećanje broja prethodnih istraživanja, nastao je EY Preduzetnički barometar – svojevrsni vodič kroz srpsku preduzetničku scenu.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization