Saopštenje za medije

11.08.2021.

Perspektive investitora o domaćoj ekonomiji

PR Kontakt
EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

O neiskorišćenim važnim potencijalima na koje bi Republika Srbija mogla da se osloni u svojoj ekonomskoj razvojnoj strategiji i o stavovima i iskustvima lidera najuspešnijih korporacija na našim prostorima, kao i o investicionoj klimi u Srbiji, na panelu u sklopu ovogodišnjeg Kopaonik Business Foruma, diskutovali su predstavnici MK group, Raiffeisen banke, Američke privredne komore, JBAS (Japanska Poslovna Alijansa Srbije), Nelt group i Klub Privrednik, a panel je moderirao Dušan Tomić, Partner kompanije EY u Odeljenju za Poslovno savetovanje i Odeljenju za Savetovanje pri poslovnim transakcijama., različiti problemi“.

„Investicioni sentiment u Republici Srbiji je ohrabrujući. Činjenice govore da smo nadomak investicionog kreditnog rejtinga. Svakako ostaju oblasti u kojima postoji značajan prostor za unapređenje investicione klime, pre svega pravosuđe i vladavina prava, dostupnost, kvalitet ali i mobilnost radne snage, modernizacija obrazovnog sistema, kao i demografski faktor koji je svakako kompleksniji i dugoročan, ali značajan faktor.
Srbija na Zapadnom Balkanu je komparativno verovatno najatraktivnija država iz perspektive investitora, ipak još uvek zaostaje za zemljama Centralne Evrope kao što su Češka, Slovačka, Mađarska. Većina investitora ističe da su potencijali koji mogu da se iskoriste za privlačenje dodatnih investicija, poljoprivreda kroz modernizaciju i prelazak sa sirovinskog na prerađivački  pristup, IT industrija generalno, obnovljivi izvori i ono na šta bih  posebno skrenuo pažnju, a što su i moji današnji sagovornici istakli, promena opšte klime i sentimenta ka porodičnim kompanijama i preduzetnicima, kao i domaćim investitorima kojima treba dati šansu i čiji je uspeh treba podsticati u svakom smislu.“- izjavio je Dušan Tomić, Partner kompanije EY u Odeljenju za Poslovno savetovanje i Odeljenju za Savetovanje pri poslovnim transakcijama.

Učesnici panela pod nazivom: „Srpska ekonomija kao domaćin – perspektive investitora" koji je moderirao Dušan Tomić (EY) bili su Zoran Drakulić (President, Klub Privrednik), Mihailo Janković (CEO, MK Group), Zoran Petrović (President of the Executive board, Raiffeisen bank), Goran Pekez (President, JBAS Board of Directors) i Nebojša Šaponjić (Co-Founder, Nelt). 

Tema o perspektivama investitora u domaćoj ekonomiji zavredela je izuzetnu pažnju na ovogodišnjem forumu, postavljena pred tržišne lidere koji su i bili panelisti. Dušan Tomić (EY)  iskoristio je dobro razumevanje tržišta i investicionog ambijenta u našoj zemlji da na ovom panelu podstakne svoje sagovornike na diskusiju u vezi sa preprekama sa kojima se susreću tokom poslovanja, kao i na predloge kojim se može uticati na poboljšanje investicionih uslova .

Nebojša Šaponjić, suvlasnik i osnivač kompanije Nelt Co, koja važi za jednu od najuspešnijih domaćih kompanija, a čije je poslovanje primarno bazirano u Srbiji, osvrnuo se na pitanje edukacije preduzetnika o definisanju vrednosti i vizije, kao i strategije za dalji rast, jer je primetno da manjka fokusa na ove ključne pokazatelje daljeg napretka kompanija koje vode. 

Zoran Drakulić, Predsednik kluba Privrednik, dodatno se osvrnuo na pitanje ravnopravnosti položaja domaćih u odnosu na strane investitore i na koji način bi država trebala da unapredi odnos ka domaćim privrednicima, dok je ključno da zajedno sa stranim investicijama stigne i primena naprednih tehnologija.

-kraj-