COVID-19: Kako Vlade reaguju na poziv na akciju?

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

1 min za čitanje 23.03.2020.
Related topics Poresko savetovanje COVID-19

Prikaži resurse

Globalni pregled mera fiskalne politike koji je sažela kompanija EY omogućava Vam da budete u toku sa najnovijim merama za pomoć ekonomijama širom sveta pogođenim krizom COVID-19.

Vlade širom sveta preduzimaju odlučne korake da zaštite kompanije i ljude od ekonomskih posledica izazvanih pandemijom COVID-19. Da bi se ublažili efekti trenutne ekonomske situacije, promene u poreskoj oblasti, poput smanjenja poreza, podsticaja za investitore i promene rokova za prijavu, biće od posebnog značaja.

U svetu se svakodnevno usvajaju novi predlozi za delovanje. EY COVID-19 Stimulus Tracker daje kratak pregled promena u politici navedenih zemalja širom sveta kao odgovor na trenutnu krizu.

Pored ovog dokumenta, ispred kompanije EY pripremili smo još tri pregleda koja će vam pomoći da budete u toku sa izmenama poreskih sporova,Zakona o radu i IImigracionom politikom(dostupno na engleskom jeziku). Poreski stručnjaci kompanije EY redovno ažuriraju sva četiri dokumenta najnovijim informacijama.

(Dokument u nastavku, koji redovno ažuriramo, pripremljen je samo za opšte informativne svrhe i nije namenjen pružanju računovodstvenih, poreskih ili drugih stručnih saveta.)

Prikaži resurse

  • Preuzmite najnoviji EY Tax COVID-19 Stimulus Tracker

Rezime

EY COVID-19 Stimulus Tracker redovno ažurira informacije o tome kako Vlade širom sveta koriste podsticajne mere kako bi zaštitile svoje poslovanje i ljude od ekonomskih distorzija prouzrokovanih pandemijom COVID-19.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Poresko savetovanje COVID-19