Победители в конкурса за финансов директор на годината, CFO of the Year 2023

15 Време за четене 2 фев 2024
15 Време за четене 2 фев 2024

В осмото издание на конкурса CFO of the Year 2023, бяха отличени седем финансови директори на водещи компании в България.

На 1 февруари, по време на тържествена церемония бяха обявени победителите в конкурса за финансов директор на годината – CFO of the Year 2023. Конкурсът се организира от EY Bulgaria, в партньорство с в. Капитал. Той отличава успешни финансови лидери с принос, както към развитието на професията, така и към развитието на своята компания и екип. Основната мисия на конкурса е да дава повече популярност на професията на финансовите директори и на добрите практики, които финансовите специалисти прилагат.

Тази година конкурсът привлече изключителни професионалисти от различни сектори на икономиката и различни по големина компании.

Кандидатите бяха оценени от независимо жури: 

  • Проф. д. ик. н. Бистра Боева - Университет за национално и световно стопанство
  • Данета Желева - Главен изпълнителен директор Индустриален холдинг България
  • Милена Драгийска - Главен изпълнителен директор, Лидл България
  • Николай Андреев - Главен изпълнителен директор, Vivacom Bulgaria
  • Николай Генчев - до скоро Главен изпълнителен директор и председател на Управителния Съвет Застрахователна компания "Уника" АД
  • Тодор Брешков - Управляващ съдружник, Launchub Ventures

Ето ги и тазгодишните победители:

Победител в категория Планиране и бюджетиране - Цветослав Димов, Банка ДСК

Като главен финансов директор на Банка ДСК, Цветослав Димов ръководи екип от 451 човека в Направление „Стратегия, финанси и управление на данните“. Сред основните отговорности на г-н Димов са Подпомагане изготвянето на стратегията на Банката и определяне на тригодишен бизнес и финансов план, изготвяне на рамка за управление на финансовите рискове и управление на данните в Банката.

През последната година Цветослав Димов е в основата на мащабна вътрешна трансформация за постигане на цялостен нов модел за рентабилност в организацията, който има за цел правилното отчитане на взаимодействията между различните звена в банката, дигитализация и автоматизация на множество процеси. Цветослав поставя фокус и върху подобряване на комуникацията в отдел Финанси като един от ключовите инструменти за подобряване на ангажираността и мотивацията на екипите.

Победител в категория Малки и средни преприятия - Радослав Пашов, Енсес Инвестмънт Груп

Радослав Пашов е главен финансов директор на Енсес Инвестмънт груп.

Още с присъединяването си към компанията, Радослав предлага ключови промени за преструктуриране на холдинга Енсес. Разработва сложни финансови модели за оценка на потенциалните рискове и несигурност на пазара, гарантирайки устойчивостта на компанията по време на икономически спадове и неочаквани колебания на пазара.

Бързо инициара преместване на производството и обединяване на всички служители в една база за по-добро управление на процесите. Изготвя инвестиционен меморандум и в рамките на два месеса привлича инвеститор, който да подкрепи развитието на групата. Разработва нова стратегия за продажби като пренасочва продажбите от Европа към Близкия изток, където Енсес успява да продава на по-високи маржове.

Намира нови доставчици, като заменя китайския доставчик с български , който гарантира по-ниски доставни цени без компромис в качеството. Само за 1 година Енсес постигна 73% ръст в приходите и 667% ръст в печалбата.

Победител в категория Малки и средни преприятия - Людмил Кеманов, Понтика Солюшънс

Людмил Кеманов е главен финансов директор на Понтика Сълюшънс, компания, специализирана в областта на изнесените услуги. Като част от стратегическия мениджмънт на Понтика , Людмил участва във вземането на ключови решения за посоката и развитието на компанията и изпълнението на цялостна стратегия.

Още през първите няколко месеца в компанията, Людмил разработва и внедрява процеси по финансово отчитане на оперативно ниво (рентабилност на ниво клиент), имплементира процес по следене на просрочените вземания с автоматизирани споделени таблици, разработва и внедрява модел и процес на презентация на резултати и предложения за оптимизации на месечна база, които се представят пред стратегическия мениджмънт на компанията, с цел взимане на информирани решения.

Победител в категория Контрол и отчетност - Стефан Вернед, СОФ Кънект

За една година, откакто е на позицията, г-н Вернед успява да трансформира управлението на финансите и финансовата функция на летище София от държавно в частно управление на компанията. Стефан Вернед пряко отговаря за инвестициите от 624 милиона евро, които компанията ще вложи по време на концесията в развитието на инфраструктурата, обновяването на Терминал 2 и изграждането на Терминал 3 на летище София.

Той преразглежда бизнес модела на летището като поставя фокус върху постигането на печалба и рентабилност с баланс между целите за декарбонизация и бизнес растеж.

За постигане на целите Стефан Вернед осигурява финансиране от Eвропейската Инвестиционна Банка в размер на 140 млн.евро, предприема дигитализацията на финансовата функция, въвежда изцяло нов формат на ежемесечен бюджетен контрол, както и първия пълен регистър на рисковете в СОФ Кънект. Всичко това постига, като култивира среда за разгръщането на пълния потенциал на екипа на компанията.

Победител в катерия Стратегически партньор за развитие на бизнеса: Светозар Илиев, Шелли Груп

Светозар Илиев има над 20 години опит в областта на корпоративните финанси, а от 14 години е  главен финансов директор в Шели Груп АД. С екип от 14 души, разположени в пет държави и три континента, Светозар налага гъвкава финансова политика, с която групата отбелязва забележителни финансови резултати. През последните години приходите растат средно с 50% годишно и достигат 141 млн през 2023 г., а нормата на оперативната печалба достига 27%.

Турболентните години на Ковид, нарушените вериги на доставки на електронни компоненти и периода на висока инфлация са критични за Шели груп, но благодарение на активната роля на Светозар, Групата предприема мерки за неутрализиране на очакваните негативни ефекти и постига непрекъсваемост на производствените процеси.

Като публична компания, листвана на борсите в България и Франкфурт, Светозар Илиев въвежда пълна прозрачност и дори отчитане „на живо“ на финансовите резултати на групата. През последната година води придобиване на цели две компании от Шели груп, а в момента ръководи разработването на цялостна ESG (И Ес Джи) стратегия на групата.     

Победител в категория Трансформация на финансовата функция - Ивелин Камбуров, Кредисимо

Ивелин Камбуров е главен финансов директор на групата Кредисимо.

За деветте години, през които е финансов директор на Кредисимо, Ивелин успява да трансормира финансовата функция от бекофис звено, което отчита случващото се, до ядро за цялата бизнес група, през което минава всяко стратегическо решение. Изгражда стройна контролна среда и развива широкоспектърен финансов екип от 16 души.

В разгара на ковид кризата има водеща роля при изготвянето на моменталните кризисни мерки. Успява да изгради адаптиран стратегически план и да подсигури оперативното му изпълнение. За целта е нужно да бъде изготвен незабавен анализ и оценка на икономиката и финансовия сектор и да се преправят всички форкасти за годината към крайно негативен сценарий. Всичко това изисква данни и постоянно актуализираща се информация почти в реално време. За тази цел Ивелин сформира мултидисциплинарен екип от специалисти, с които ударно изгражда пълноразмерен Data Warehouse, в който свързват данни от всички оперативни системи. По този начин за кратко време успява да моделира сценарии и да подкрепи Борда на директорите при вземане на стратегически важни решения за управлението на бизнеса занапред.

Благодарение на комплексните мерки успява да изведе групата през несигурните моменти като трайно печеливш и стабилен финтек лидер, който се развива на пазарите на България, Северна Македония, Полша и Колумбия.

Победител в категория Лидерство и развитие на екипа: Янислав Стойчев, ФАНТАСТИКО Груп

Янислав Стойчев е главен финансов директор на ФАНТАСТИКО ГРУП. Той е част от екипа на компанията от 18 години, през които се развива в различни направления на финансите – финансови оценки и моделиране, счетоводство, бизнес мониторинг. В момента ръководи екип от 55 човека, разпределени в 5 отдела и е един от лидерите в компанията с ключова роля за стратегическите решения и политики.

В работата си Янислав Стойчев търси стратегически решения и модерни подходи, които да подпомагат растежа на компанията. Негов основен фокус е интеграцията на нови бизнес процеси чрез иновативни решения, в резултат на което голяма част от процесите в компанията са дигитализирани и автоматизирани като електронно издаване на стокови разписки при доставка на стоки, изграждане на дигитален модул за инкасо, автоматизирано засичане на картови плащания. Само оптимизирането на един от тези процеси намалява времето за извършването му от 4 часа на по-малко от 5 минути.

Накратко

If you need more infrmation about the competition, message us at CFO@bg.ey.com.

Повече за тази статия