10 Време за четене 26 юни 2024
pathway between fields of purple flowers and blue cloudy sky

Какво не знаете за доклада по CSRD*?

10 Време за четене 26 юни 2024

Настъпи модата на ESG докладите. След почти 20 години на този пазар в България, ние знаем от какво имат нужда компаниите в чисто практичен план:

Вероятно сте правили много по-сложни неща.

Въпреки, че масово за ESG се говори от сравнително скоро, в същността си то отразява процеси и дейности, по които вие сте достатъчно наясно. Докладът по устойчивост покрива индикатори, немалка част от които вече следите вътрешно – например разходи за енергия или грижа и развитие за служителите. Добрият консултант не само знае нещата на теория, а как да вникне в бизнеса ви, така че да минимизира усещането, че става нещо ново и невероятно сложно.

Докладът не служи за извинение! 

Коментирането на повечето от темите е така заложено, че едва ли не да ви поставя в оправдателна позиция. Можете да постигнете повече от това - говорете за неща, които правите и които ви носят успех. Самият факт, че правите бизнес, че той е успешен и значим на пазара, дава желани продукти и услуги, както и създава работни места, е достатъчна причина да изтъкнете този факт. Често читателите на доклада ви дори не знаят какъв е пътят на продукта или услугата ви. Обяснете им. Покажете им. Използвайте доклада, за да повишите знанието на аудиторията за вашата индустрия. 

Кои са основните моменти в създаването му?

Три са. Определянето на това какво ще се докладва, събирането на данните и изготвянето му.

Определянето на това какво ще се докладва: Не се докладва всичко, а се дава информация по конкретни теми. Докладът за устойчивост включва влиянието на една компания върху околната средa, както и социалните и корпоративните фактори на въздействие. Но това не значи отчитане на всички теми еднакво. Решението кои теми са съществени не се взема лесно и не се приоритизира лесно. Не се страхувайте да се откажете от много от безкрайния списък с теми – важното е да имате добра обосновка за решението си.

Събирането на данните: Особено първият път отнема най-много време. Данните са част от процесите на компанията и са в различен вид. Може да ви трябват в килограми или тонове, а да ги имате в парично изражение. Привеждането им „в изправност“ е много важно преди да започнете да попълвате шаблони с данни, защото търсенето на грешки после и връщането до техните източници е неприятно и губи от времето ви.

Изготвянето му: Ние говорим за изготвяне и създаване, а не за писане. Който мисли за доклада като за писане, не взема максимума от цялото усилие. Стремежът е да покажем тенденциите, а обясненията просто ни трябват за подкрепа. Този етап е последният и всички забавяния по време на работа бавят постигането на крайния срок. Много важно е да не се хванете в капана на редактирането на текста от много хора в екипа ви, защото ще проточи излишно процеса. Има как да се използва динамиката на екипа, да се свърши навреме и даже да успеем с дизайна.

Концепцията е много важна

Вече стана ясно, че доклад не се „пише“. За целта, преди да се нахвърляме да го създаваме, работим много по изясняване на представата за крайния продукт и изравняването на очакванията на всички въвлечени. Това ни спестява разочарование от крайния продукт или разнопосочни обратни връзки за него. Създаваме си условия да вървим напред в синхрон, а не да дърпаме на всички посоки. Така навреме става ясно дали произвеждаме велосипед, лека кола или самолет.

Кой е добрият доклад?

Този, който не се откъсва от бизнес-стратегията на компанията. Това се постига с мисъл и въображение. Краткият доклад е по-убедителен – по него е работено. Добър доклад е този, който може да се използва като средство за представяне на напредъка, откриване на пропуските и поставяне на цели пред фирмата. Или такъв, който дава смислена информация за бизнеса.

*Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта

Накратко

Добрият доклад идва с опита. Ще бъдем напълно откровени – рядко още първият доклад за устойчивост на компанията се получава перфектно. И това е в реда на нещата – темите са такива, че са предмет на непрекъснато подобрение и усъвършенстване. Всеки следващ ще става по-добър, защото ще имате опита от предишния – какво да събирате като данни, как да организирате процесите, кои теми да приоритизирате, къде да насочите усилията си. Затова в момента голяма част от компаниите правят генерална репетиция. Докладването за най-големите и обществено значими компании става задължително през 2025 г., но е добре да се подготвите за целия път с предварителен доклад още сега, за да може всички липси или трудности да се изчистят преди съдържанието да подлежи на одит.

Повече за тази статия