COVID-19: Έκτακτα φορολογικά μέτρα - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

23 Μαρ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Για την αντιμετώπιση της τρέχουσας εξαιρετικά πρωτόγνωρης κατάστασης λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 (κορονοϊού) ενόψει και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη σε θέσπιση – μεταξύ άλλων – και φορολογικών μέτρων.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής μας (https://emeia.ey-vx.com/406/82407/landingpages/covid-19-tax-alert-gr-20.03.2020-final.pdf), παρατίθεται επικαιροποίηση των φορολογικών μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, ως εξής:

A. ΠΝΠ 11.03.2020 & Α. 1053/2020, Α. 1054/2020

Αναστολή ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών για τις πληγείσες επιχειρήσεις

Μέτρα 

► Παρατείνεται μέχρι και την 31.08.2020 η προθεσμία καταβολής οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ που λήγει ή έληξε από 11.03.2020 μέχρι και την 30.04.2020. 

► Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ.

► Παρατείνεται μέχρι και την 31.08.2020 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και την 30.04.2020.

► Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών.

Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής

► Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις κατά το χρονικό διάστημα αναστολής

►Η επιχείρηση πρέπει να έχει δηλωμένο (έως 20.03.2020) και ενεργό Κύριο ΚΑΔ έναν από τους καθοριζόμενους στις Αποφάσεις.

► Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει όλες τις θέσεις εργασίας.

► Τα μέτρα δεν ισχύουν για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για Ν.Π.Δ.Δ. και για συγκεκριμένα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους, για συγκεκριμένες δημόσιες επιχειρήσεις κ.ά. 

 

► Αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των μισθωτών των πληγεισών επιχειρήσεων, χωρίς την επιβολή τόκων ή προσαυξήσεων καθ’ όλο το διάστημα αναστολής.

Β. ΠΝΠ 20.03.2020

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον COVID-19

► Μειώνεται στο 6% (από 24%) ο ΦΠΑ μέχρι 31.12.2020 στα εξής προϊόντα:

• μάσκες και γάντια (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307)

• αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824),

• σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402),

• αιθυλική αλκοόλη (ΔΚ ΕΧ 2207).

Μισθώματα

► Θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις για τις οποίες ανεστάλη ή απαγορεύτηκε η λειτουργία, το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού τους ακινήτου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

► Θα καταβάλλεται από τους εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους το 60% του ενοικίου τους για την πρώτη κατοικία.

► Ο ΦΠΑ ή τα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στα μισθώματα αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

► Αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των ιδιοκτητών των ως άνω ακινήτων, χωρίς την επιβολή τόκων ή προσαυξήσεων καθ’ όλο το διάστημα αναστολής.

Επιτάχυνση επιστροφών φόρων από το Δημόσιο

► Επιστρέφονται άμεσα φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ μέχρι €30.000 ανά φορολογία και δικαιούχο που εκκρεμούν, με δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου.

Αναστολή προθεσμιών διοικητικών προσφυγών

► Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.03.2020 για δύο μήνες.

Γ. Παράταση προθεσμίας υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (Α. 1051/2020)

► Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών μέχρι 30.06.2020, με δυνατότητα διόρθωσης αποκλίσεων μέχρι 31.07.2020.

Δ. Νόμος 4675/2020 - Μέτρα ΦΠΑ για την αιθυλική αλκοόλη

► Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της επιχείρησης.

Ε. Ανακοινώσεις Υπουργείου Οικονομικών (18.03.2020)

Μετά τη νομοθέτηση αρκετών εκ των αρχικώς εξαγγελθέντων μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, εκκρεμούν τα εξής:

Αναστολή καταβολής φόρων για αυτοαπασχολούμενους / ατομικές επιχειρήσεις

► Αναστέλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις των πληγέντων αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων που είναι πληρωτέες το μήνα Μάρτιο, για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

► Στην ΠΝΠ 20.03.2020 χορηγείται η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης. 

Ακίνητα

► Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα ισχύσουν από το επόμενο έτος ενώ ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί για το 2020 με τον ίδιο τρόπο όπως και σήμερα.

► Αναμένεται η έκδοση Απόφασης για την παράταση μέχρι 30.06.2020 της προθεσμίας υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της από 01.02.2020 έως 30.04.2020, καθώς και των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 01.02.2020 έως 31.05.2020, ή αρχικών ακυρωτικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 01.02.2020 έως 31.05.2020.

Xρηματοδότηση των επιχειρήσεων

► Εξετάζεται η υλοποίηση διευρυμένου πλαισίου χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις.

► Η χορήγηση χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη:

• Τη μείωση του τζίρου

• Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων

• Τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

► Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων  κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται στις ελληνικές τράπεζες μέχρι τουλάχιστον τις 30.09.2020, για τις πληγείσες επιχειρήσεις. Οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

ΣΤ. Ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης

► Θεσμοθετείται ειδικό επενδυτικό ταμείο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας και άλλων ευάλωτων κλάδων οικονομίας.

► Εξετάζεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης και επενδύσεων από χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

► Ανακοινώθηκε η προετοιμασία Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή φορολογικών κινήτρων.

 

Θέματα που προκύπτουν στην αγορά από την εξαιρετική κατάσταση λόγω του COVID-19

► Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει δευτερεύοντα και όχι Κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στις Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων;

► Θα μπορούσε να εξεταστεί, προς διευκόλυνση των φορολογούμενων, η πρόβλεψη ενός προγράμματος δόσεων για την καταβολή φόρων μετά τη χρονική περίοδο της αναστολής.

► Θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των παρατάσεων υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα/ αλλαγών στο Μητρώο (όπως π.χ. η αλλαγή ΚΑΔ), δεδομένου ότι οι Δ.Ο.Υ. δεν λειτουργούν πλήρως.

► Πώς θα αντιμετωπιστούν καταστάσεις για τις οποίες η Διοίκηση έχει ήδη μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του για την είσπραξη φόρων;

► Αν και εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για τις απαλλαγές από ΦΠΑ στις δωρεές προς το Δημόσιο, δεν  φαίνεται να αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις τυχόν δωρεών (π.χ. ιδιοπαραγόμενων αγαθών, υπηρεσιών και ίδιου εξοπλισμού).

► Σε δεύτερο χρόνο, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι γενικές διατάξεις περί αναγνώρισης ζημίας/έκπτωσης δαπάνης λόγω επισφαλειών και διαγραφών απαιτήσεων επαρκούν για τις εξαιρετικές συνθήκες που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην αγορά.

 

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας. Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν στηριχτείτε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 38.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι σε περισσότερες από 140 χώρες παρέχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

Στέφανο Μήτσιο Επικεφαλής Φορολογικού τμήματος, EY Ελλάδος Τηλ: +30 210 2886 363 email: stefanos.mitsios@gr.ey.com

Κωνσταντίνα Γαλλή Tax Associate Partner, ΕΥ Ελλάδος Τηλ: +30 210 2886 355 Email: konstantina.galli@gr.ey.com

Κωνσταντίνα Νικολάου Tax Manager, EY Ελλάδος Tηλ: +30 210 2886 800 email: constantina.nicolaou@gr.ey.com